Καλοσωρίσατε στο Wealth & Markets


Όραμα

Όραμά μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και εξατομικευμένες λύσεις που να καλύπτουν πλήρως τις επενδυτικές και τραπεζικές τους ανάγκες.

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία μας είναι η δημιουργία στενών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πελάτη και τον προσωπικό τους σύμβουλο συμβάλλοντας έτσι στην προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη της περιουσίας τους.

Αξίες

Συνεργαζόμαστε μαζί με τους πελάτες μας, με ακεραιότητα, ειλικρίνεια, σεβασμό και υπευθυνότητα.

Μια ολοκληρωμένη Διεύθυνση υπηρεσιών

Καλωσορίσατε στο Wealth and Markets, (W&M), το οποίο παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων της Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking), της Θεσμικής Διαχείρισης Κεφαλαίων (Institutional Wealth Management), των υπηρεσιών Διεθνών Αγορών (Global Markets), των Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών (Brokerage), της Διαχείρισης Κεφαλαίων (Asset Management), της Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking) και των Υπηρεσιών Θεματοφυλακής (Custody).

Η Διεύθυνση του Wealth & Markets της Τράπεζας  έχει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με επενδύσεις τόσο σε ιδιώτες πελάτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας της Τράπεζας όσο και σε θεσμικούς πελάτες και άλλα νομικά πρόσωπα. Το Wealth & Markets προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία, μαζί με την πληθώρα των παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών που προσφέρει η Τράπεζά, το καθιστούν ως μια Διεύθυνση ενιαίας εξυπηρέτησης ακόμα και για τον πελάτη με τις πιο σύνθετες απαιτήσεις.

Σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο  περιβάλλον αγοράς, πιστεύουμε τόσο στην υιοθέτηση μακροπρόθεσμων προσεγγίσεων ως προς τη διάρθρωση, τη διαχείριση και την οικοδόμηση του πλούτου των πελατών, όσο και στην παροχή υψηλού επιπέδου λύσεων προσαρμοσμένες στις επενδυτικές σας ανάγκες. Κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και μοναδικός, ενώ καμία περίπτωση για μας δεν είναι ίδια. Οι έμπειροι επαγγελματίες του τομέα των επενδύσεων βρίσκονται δίπλα σας, για να αφουγκραστούν, να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στις ανησυχίες σας, κατανοώντας πλήρως τους στόχους σας και προσφέροντάς σας τις κατάλληλες συμβουλές ή τραπεζικές υπηρεσίες για την εκπλήρωση των εξειδικευμένων και ατομικών σας αναγκών.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.