Διεθνής Αναγνώριση

 

Μετά την επιτυχή εφαρμογή ενός μοναδικά εύρωστου πλαισίου, η Τράπεζα Κύπρου έλαβε ανεξάρτητη αναγνώριση της αποδεδειγμένα μοναδικής μεταμόρφωσης της, η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας εταιρικής κουλτούρας ηθικής, ως ακολούθως: 

  • Η Τράπεζα μας έχει επιτυχώς εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (με έναν από τους πιο απαιτητικούς και αυστηρούς κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης διεθνώς) και είναι σήμερα η μόνη εταιρεία στην Κύπρο, που ανταποκρίνεται πλήρως τόσο με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
  • Θετικά σχόλια και ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από διάφορες ρυθμιστικές αρχές για το νέο επίπεδο συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας Κύπρου.
  • Ανεξάρτητη αναγνώριση από γνωστούς διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους/δεξαμενές σκέψης, όπως τη BlackSummit Financial Group Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία αναγνώριε το θεαματικό μετασχηματισμό συμμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου.  Μεταξύ άλλων, ανάφερε τα εξής:  "Η Τράπεζα Κύπρου έχει διεξέλθει ενός θεαματικού μετασχηματισμού, αποδεικνύοντας ότι η δέσμευση στα υψηλότερα πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων προτύπων κεφαλαίου), στη διαφάνεια και στην άριστη διακυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση ως "Τράπεζα της Χρονιάς με τη Βέλτιστη Διακυβέρνηση".  Μπορείτε να βρείτε το σχετικό άρθρο της BlackSummit Financial Group Inc. στο http://blacksummitfg.com/banks-financial-stability-uniquely-transformational-story/
  • Η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο για βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας, της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου για το 2016.

Το 2023 η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο απο τον Οργανισμό World Finance (UK).

 

Η Τράπεζα μας κέρδισε το  Βραβείο Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Κύπρο για το 2017, το 2018, το 2019 και το 2020 από το World Finance (UK).

 

  2019 Award

 

  • Η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο Τράπεζα της Χρονιάς (Κύπρος) 2017, 2018 και 2019 από τα Βραβεία επιχειρηματικής αριστείας του Corporate Insider.

                   

  • Τον  Φεβρουάριο του 2020 η Τράπεζα Κύπρου κατάκτησε το  ειδικό βραβείο «Τραπεζική Διακυβέρνηση 2020» απ’ το αναγνωρισμένου κύρους περιοδικό «Ethical Board Room».

     

Αυτή η νέα κουλτούρα αξιών της νέας μας Τράπεζας αποτελεί την εγγύηση της σχέσης με τους μετόχους, τους πελάτες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους άλλους εταίρους μας!