Δουλεύοντας μαζί μας

 • Είμαστε αφοσιωμένοι στις βασικές μας αξίες

  Ακεραιότητα, Αξιοπιστία, Συνεργασία, Επαγγελματισμός, Καινοτομία

 • Modern Workplace – Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού

  Οι νέες μας τεχνολογίες και εργαλεία στοχεύουν στη δραστική βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό.

 • Οι άνθρωποι μας έχουν πολλές ευκαιρίες

  Μπορούν να αναλάβουν διάφορους ρόλους κατά τη σταδιοδρομία τους και να αποκτήσουν ευρεία εμπειρία, υπηρετώντας σε θέσεις πρώτης γραμμής, σε υποστηρικτικές λειτουργίες, σε διάφορα τμήματα και τοποθεσίες.

  • Λιανική Τραπεζική
  • Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Τραπεζικές Εργασίες
  • Διαθέσιμα
  • Διαχείριση Περιουσίας
  • Διαχείριση Ακινήτων
  • Αναδιάρθρωση & Ανάκτηση Χρεών
  • Πληροφορική & Τεχνολογία
  • Ψηφιακή Μεταμόρφωση
  • Jinius
  • Εσωτερικός Έλεγχος
  • Διαχείριση Κινδύνων
  • Συμμόρφωση
  • Ασφάλεια Πληροφοριών
  • Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Οικονομική Διεύθυνση
  • Νομική Υπηρεσία
  • Λειτουργικές Δραστηριότητες
  • Εταιρικές Υποθέσεις
  • EuroLife
  • Γενικές Ασφάλειες

Περισσότερα