Διοικητικό Συμβούλιο

Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου, Πρόεδρος - Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

Lyn Grobler, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητη Διοικητικός Σύμβουλος

Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ιορδάνου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

Monique Eugenie Hemerijck - Ανεξάρτητη Διοικητικός Σύμβουλος

Adrian John Lewis - Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

 

Εκτελεστικά Μέλη

Πανίκος Νικολάου

Ελίζα Λειβαδιώτου

 

Γραμματέας

Κάτια Σάντη