Διακριτική Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων


Οι χρηματοπιστωτικές αγορές τού σήμερα είναι πολύπλοκες και  αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς. Αξιοποιήστε πλήρως την τεχνογνωσία μας. Αναθέστε τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων στην ομάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων BOC Asset Management για ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με τους επενδυτικούς σας στόχους. Δίνοντας εξουσιοδότηση στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας BOC Asset Management, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εκ μέρους σας, τους επιτρέπετε να αντιδρούν γρήγορα στις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές και οικονομικές συνθήκες.

Ακούμε τις δικές σας απόψεις για το είδος χαρτοφυλακίου που θέλετε να έχετε και καθορίζουμε τις παραμέτρους του επενδυτικού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς σας στόχους.

Μέσω μιας εξειδικευμένης ομάδας διαχείρισης κεφαλαίων, η διακριτική επενδυτική υπηρεσία μας προσφέρει ενεργή κατανομή περιουσιακών στοιχειών και διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, εντός των ορίων που συμφωνήθηκαν μαζί σας, για επίτευξη των επενδυτικών σας στόχων, αλλά χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για κάθε συναλλαγή.

Μέσω της διακριτικής επενδυτικής υπηρεσίας μας έχετε πρόσβαση σε:

  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου από εξειδικευμένους και έμπειρους επαγγελματίες.
  • Υψηλής ποιότητας έρευνα και ανάλυση αγοράς.
  • Ενεργό προσδιορισμό των τάσεων της αγοράς, των ευκαιριών και των χρηματοπιστωτικών μέσων με επενδυτική αξία με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.
  • Τακτικές ενημερώσεις και λεπτομερείς αναφορές απόδοσης χαρτοφυλακίου σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και ad hoc.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Private Banker σας ή την BOC Asset Management στο bocam@bankofcyprus.com.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.