Υπηρεσίες Θεματοφυλακής


Προσφέρουμε Διεθνής Υπηρεσίες Θεματοφυλακής στους πελάτες μας στοχεύοντας σε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών Θεματοφυλακής (Custody and Trust unit), για επενδύσεις στις διεθνείς και τοπικές αγορές. 

Οι βασικές υπηρεσίες Θεματοφυλακής περιλαμβάνουν φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων, εκκαθάριση συναλλαγών χρηματοοικονομικών τίτλων, υποβολή αίτησης επιστροφής φόρου και διεκδίκηση φορολογικών απαλλαγών στην πηγή, είσπραξη εισοδημάτων από τόκους, μερίσματα και αποπληρωμές αρχικών κεφαλαίων, επεξεργασία εταιρικών πράξεων, εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση των πελατών σε Γενικές Συνελεύσεις, ανάλυση χαρτοφυλακίου, ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα χαρτοφυλάκιά τους, σε μορφή και συχνότητα ανάλογη των αναγκών τους.

Προσφέρουμε επίσης, υπηρεσίες θεματοφυλακής για Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και για Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Όλες οι επενδύσεις πελατών σε κινητές αξίες φυλάσσονται από την  Τράπεζα Κύπρου, μέσω διεθνών θεματοφυλάκων, σε ειδικούς λογαριασμούς, με πλήρη διαχωρισμό τους από τα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.