Πώς προκύπτει το συνολικό κόστος του στεγαστικού σας δανείου;

Το συνολικό κόστος του στεγαστικού σας δανείου αποτελείται από:

 • τους τόκους
 • τα αρχικά έξοδα που καταβάλλονται στην Τράπεζα
 • έξοδα που καταβάλλονται στο κράτος  (π.χ. υποθηκευτικά/χαρτόσημα)
 • έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους (π.χ. έξοδα εκτίμησης ακινήτου).

Σε περίπτωση που το δάνειο δεν αποπληρώνεται κανονικά, μπορεί να προκύψουν και πρόσθετα έξοδα. 

Χρήσιμες πληροφορίες για τους τόκους

Επιλογή επιτοκίου

Οι τόκοι με τους οποίους επιβαρύνεται το δάνειό σας υπολογίζονται σύμφωνα με το ποσοστό επιτοκίου που θα συμφωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ κυμαινόμενου επιτοκίου και σταθερού επιτοκίου για συγκεκριμένη περίοδο.

Αν επιλέξετε σταθερό επιτόκιο, τότε για τη συγκεκριμένη περίοδο που καθορίζεται και συμφωνείτε με την Τράπεζα, (π.χ. 5 χρόνια) το επιτόκιο παραμένει σταθερό. Δεν μεταβάλλεται σε καμία περίπτωση. Έτσι η δόση σας παραμένει σταθερή. Στη λήξη της περιόδου του σταθερού επιτοκίου, τα δάνεια μετατρέπονται σε δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Αν επιλέξετε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, τότε το επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή (ανοδικά ή καθοδικά). Το κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελείται από τη βάση και το περιθώριο. Κάθε φορά που μεταβάλλεται το συνολικό επιτόκιο, διαφοροποιείται και η δόση του δανείου σας. 

Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;

 • Ο τόκος υπολογίζεται πάντοτε στο καθημερινό υπόλοιπο του δανείου. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου οι τόκοι μειώνονται δεδομένου ότι μειώνεται και το υπόλοιπο του δανείου σας.
 • Ο τόκος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ημερήσιο ποσοστό επιτοκίου του δανείου με το ημερήσιο υπόλοιπό του.

 Ποια είναι τα αρχικά έξοδα;

Τα στεγαστικά μας δάνεια μπορεί να φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται κατά την παραχώρηση του δανείου.

Αρχικά έξοδα Τράπεζας

 • Έξοδα διευθέτησης: αφορούν έξοδα της Τράπεζας για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας.
 • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: μια σταθερή χρέωση κατά την ετοιμασία των εγγράφων €50 για δάνεια με ποσό ίσο των €20,000 και €75 για δάνεια με ποσό πέραν των €20,000.  Για να μάθετε όλες τις χρεώσεις μας, ζητήστε τιμοκατάλογο για τα στεγαστικά δάνεια.

Κυβερνητικά έξοδα

 • Έξοδα εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο.
 • Έξοδα που αφορούν στη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου και καταβάλλονται στον Έφόρο Χαρτοσήμων.
 • Έξοδα που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο στις περιπτώσεις που απαιτείται μεταβίβαση ενός ακινήτου από ένα ιδιοκτήτη σε άλλο.

Έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους

Τα έξοδα αυτά αφορούν στην εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές για ακίνητα που υποθηκεύονται, ή έξοδα για ασφάλεια ζωής ή/και κατοικίας.

Τι είναι το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ);

Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) είναι το συνολικό κόστος του δανείου για τον καταναλωτή, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό του παρεχόμενου δανείου. Το ΣΕΠΕ περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους του δανείου (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των εξόδων, τις οποίες καλείστε να πληρώσετε).

Το ΣΕΠΕ θεωρείται το καλύτερο εργαλείο καθώς συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα του δανείου. Σας βοηθά να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και να συγκρίνετε διαφορετικά σχέδια της ίδιας της Τράπεζας ή άλλων τραπεζών.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.