Ποιους στεγαστικούς σκοπούς καλύπτουν τα σχέδια μας;

Τα στεγαστικά μας σχέδια αφορούν στην αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος ή ακόμη και γης για ανέγερση κατοικίας, για ιδιοκατοίκηση ή εξοχικό.

Ποιο ποσό μπορείτε να δανειστείτε για στεγαστικούς σκοπούς;

Η σύναψη στεγαστικού δανείου προϋποθέτει την καταβολή συνεισφοράς από τον ίδιο τον αγοραστή. Το μέγιστο ποσό που μπορούμε να δανείσουμε σήμερα ανέρχεται στο 80% ή στο 70% της αξίας του ακινήτου (για ιδιοκατοίκηση ή εξοχικό αντίστοιχα). Χρηματοδοτείται με μακροχρόνιο, κατά κανόνα, δάνειο, όπως προνοείται από τα διάφορα στεγαστικά σχέδια της Τράπεζας.

Πάντοτε συζητούμε διεξοδικά την ικανότητα του κάθε πελάτη μας να αποπληρώνει το δάνειό του, ώστε να προσφέρουμε λύσεις που να ανταποκρίνονται στην οικονομική δυνατότητα του καθενός.

Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν προχωρήσω τελικά με τη σύναψη δανείου που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα;

Θα επιβαρυνθείτε με ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αιτούμενης χρηματοδότησης με μέγιστο ποσό €1,000, ως έξοδα ακύρωσης εγκεκριμένου δανείου.

Τι γίνεται σε περίπτωση σταδιακών αποσύρσεων από το δάνειό μου;

Στις περιπτώσεις αυτές χρεώνεστε με το ποσό των €20 κάθε φορά που θα αποσύρετε ποσά από το δάνειό σας. Αν αποσύρετε όλο το δάνειό σας άμεσα, τότε δεν προκύπτουν  έξοδα.

Τι γίνεται σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής/πρόωρης καταβολής δόσεων δανείου;  

Όταν το δάνειο βρίσκεται σε περίοδο σταθερού επιτοκίου, και  αποπληρώνεται πλήρως πρόωρα, ή καταβάλλονται πρόωρα δόσεις σε σχέση με το συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής του, τότε υπάρχει πιθανότητα να χρεωθείτε με έξοδα πρόωρης εξόφλησης (αποζημίωση) ή/και διοικητικά έξοδα.

Δάνεια που βρίσκονται σε περίοδο κυμαινόμενου επιτοκίου δεν χρεώνονται με έξοδα πρόωρης εξόφλησης (αποζημίωση) αλλά μπορεί να φέρουν διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με την πρόωρη εξόφληση.

Τι γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων;  

Στην περίπτωση που δεν αποπληρώνεται ομαλά το δάνειο σας θα καταβάλετε πρόσθετα έξοδα. Τα έξοδα αφορούν επιπρόσθετη επιβάρυνση στο επιτόκιο για το ποσό που δεν έχει πληρωθεί και ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα.

Μπορώ να αναστείλω τη δόση μου; 

Έχετε το δικαίωμα να αναστείλετε την πληρωμή δύο δόσεων κάθε χρόνο (με σύνολο 24 δόσεις για όλη τη διάρκεια του δανείου σας) και να μην χρεώνεστε με έξοδα καθυστερήσεων. Ενημερώστε έγκαιρα τον προσωπικό σας τραπεζίτη για να κάνετε χρήση του δικαιώματός σας.

Πότε πρέπει να πληρώσω τη δόση μου;

H δόση σας πρέπει να καταβάλλεται κανονικά στην ημερομηνία που προνοείται από τους όρους του δανείου. Για να αποφεύγονται άσκοπα έξοδα καθυστερήσεων θα πρέπει να συζητάτε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη και να καθορίζετε από την αρχή η ημερομηνία για την καταβολή της δόσης σας. Αν αυτή η ημερομηνία αλλάξει μελλοντικά, θα πρέπει να ενημερώνετε τον προσωπικό σας τραπεζίτη. Για τη δική σας ευκολία είναι σωστό να δίνετε γραπτές οδηγίες στην Τράπεζα, ώστε η δόση σας να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενο λογαριασμό σας.

Τι γίνεται σε περίπτωση που οι συνθήκες αλλάξουν και υπάρχει δυσκολία στην καταβολή των δόσεων όπως έχει προγραμματιστεί;

Σε περίπτωση που αλλάξουν οι οικονομικές σας συνθήκες και δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας και στην κανονική καταβολή των δόσεων, ενημερώστε έγκαιρα τον προσωπικό σας τραπεζίτη. Μπορείτε να συζητήσετε μαζί του ένα νέο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα ανταποκρίνεται στις νέες πραγματικότητες.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.