Ερωτήσεις/Απαντήσεις σχετικά με την αντικατάσταση των συσκευών ασφαλείας Digipass (μοντέλα Go3, 550, 320) σε Digipass SMS ή Digipass APP

Πίνακας παλιών συσκευών ασφαλείας Digipass που πρέπει να αντικατασταθούν μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2019

Go3    
550                
320      

Ερωτήσεις:

1.      Τι είναι το SMS Digipass και Digipass APP και ποιο πρέπει να προμηθευτώ;

2.      Γιατί πρέπει να αλλάξω την υφιστάμενη συσκευή ασφαλείας Digipass που έχω;

3.      Μέχρι πότε μπορώ να χρησιμοποιώ την υφιστάμενη συσκευή Digipass μου;

4.      Θα επωμιστώ κάποιο κόστος για το νέο SMS Digipass & Digipass APP;

5.      Πως μπορώ να προμηθευτώ ένα από τα νέα Digipass SMS ή Digipass APP;

6.      Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του SMS Digipass & Digipass APP σε σχέση με τις παλιές συσκευές (GO3, 550, 320);

7.      Ποιες είναι οι διαφορές του SMS Digipass από το Digipass APP;

8.      Ποια είναι τα όρια συναλλαγών των Digipass SMS & APP;

9.      Για ποιες συναλλαγές στην 1bank χρειάζομαι Digipass OTP (OneTimePassword);

10.  Πως γίνεται η διαδικασία του “Setup” του Digipass APP, στην κινητή συσκευή μου;

11.  Έχω μια συσκευή Digipass σε περισσότερες από μια συνδρομές. Πως θα την αντικαταστήσω;

12.  Έχω 2 ή περισσότερες συνδρομές στην 1bank με διαφορετική συσκευή Digipass. Πως θα τις αντικαταστήσω;

13.  Η πρόσβαση μου είναι μόνο για έγκριση συναλλαγών. Μπορώ να προμηθευτώ ένα από τα νέα Digipass μέσω Internet Banking;

14.  Η πρόσβαση μου είναι μόνο για δημιουργία συναλλαγών. Μπορώ να προμηθευτώ ένα από τα νέα Digipass μέσω Internet Banking;

15.  Η πρόσβαση μου στην 1bank είναι για «ενημέρωση» μόνο, όμως έχω συσκευή Digipass για αποστολή οδηγιών μέσω fax. Πως μπορώ να την αντικαταστήσω;

16.  Έχω αγοράσει λανθασμένα 2 νέα Digipass για την ίδια συνδρομή. Τι μπορώ να κάνω?

17.  Πως μπορώ να ανακυκλώσω τη συσκευή Digipass (Go3, 550, 320);

18.  Χρήσιμα Videos σχετικά με τη λειτουργία του SMS Digipass και Digipass APP

19.  Όροι & Προϋποθέσεις απόκτησης και λειτουργίας του SMS Digipass και Digipass APP

 

Απαντήσεις:

 

 1.      Τι είναι το SMS Digipass και Digipass APP και ποιο πρέπει να προμηθευτώ;

Τα νέα Digipass SMS & Digipass APP είναι 2 νέα είδη Digipass τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Φεβρουάριο του 2017 για τη δημιουργία Κωδικών Μιας Χρήσης (OTP-One Time Password), προς επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των συναλλαγών μέσω των ψηφιακών καναλιών της 1bank. Επίσης, το Digipass APP μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία Κωδικών Μιας Χρήσης για την αποστολή οδηγιών μέσω fax καθώς επίσης και παραγωγή κωδικού passcode για είσοδο στην 1bank.

Τα νέα Digipass παρέχουν ενισχυμένη ασφάλεια, αφού οι κωδικοί δημιουργούνται ειδικά για την κάθε συναλλαγή λαμβάνοντας υπόψη βασικά δεδομένα της συναλλαγής, όπως το είδος της συναλλαγής, το λογαριασμό του δικαιούχου, το νόμισμα, το ποσό κτλ. 

Εάν είστε κάτοχος Digipass Go3, σας προτρέπουμε όπως προμηθευτείτε το SMS Digipass.

Αν είστε κάτοχος Digipass 550 ή 320 το οποίο χρησιμοποιείτε για αποστολή οδηγιών μέσω fax ή/και για παραγωγή κωδικού passcode για είσοδο στην 1bank, τότε θα πρέπει να προμηθευτείτε το Digipass APP. Διαφορετικά, εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για τα δύο πιο πάνω, μπορείτε να προμηθευτείτε το SMS Digipass.

[ΠΙΣΩ]

 

 2.      Γιατί πρέπει να αλλάξω την υφιστάμενη συσκευή ασφαλείας Digipass που έχω;

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγίας Payment Services Directive 2015/2366 (PSD2) καθώς και του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου (Ν.31(Ι)/2018) , οι τράπεζες οφείλουν να ακολουθούν αυστηρότερους τρόπους ταυτοποίησης των πελατών τους (stronger customer authentication) σε σχέση με την προστασία των διαδικτυακών πληρωμών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα - RTS (Regulatory Technical Standard), στις περιπτώσεις στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζουν αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη, σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, επιπροσθέτως των απαιτήσεων του άρθρου 4 του κανονισμού, λαμβάνουν επιπλέον μέτρα ασφαλείας που πληρούν όλες ανεξαιρέτως τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 α) ο πληρωτής ενημερώνεται για το ποσό της πράξης πληρωμής και για τον δικαιούχο

 β) ο αναγνωριστικός κωδικός που δημιουργείται αφορά συγκεκριμένα το ποσό της πράξης πληρωμής και τον δικαιούχο τον οποίον ενέκρινε ο πληρωτής κατά την έναρξη της συναλλαγής

 γ) ο αναγνωριστικός κωδικός τον οποίον κάνει δεκτό ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών αντιστοιχεί στο αρχικό συγκεκριμένο ποσό της πράξης πληρωμής και στην ταυτότητα του δικαιούχου τον οποίον ενέκρινε ο πληρωτής

 δ) τυχόν μεταβολή του ποσού ή του δικαιούχου συνεπάγεται την ακύρωση του αναγνωριστικού κωδικού που δημιουργήθηκε.

Με βάση τα πιο πάνω μέτρα ασφαλείας που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οι Κωδικοί Μιας Χρήσης των παλιών συσκευών ασφαλείας Digipass (μοντέλα Go3, 550, 320)  δεν εναρμονίζονται με αυτή, ως εκ τούτου η Τράπεζα Κύπρου ανέπτυξε τα νέα είδη Digipass SMS & Digipass APP, τα οποία εναρμονίζονται πλήρως με τις νέες οδηγίες.

[ΠΙΣΩ]

 

 3.      Μέχρι πότε μπορώ να χρησιμοποιώ την υφιστάμενη συσκευή Digipass μου;

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία Payment Services Directive – PSD2 η οποία είναι ήδη σε ισχύ από τις 13 Ιανουαρίου 2018, τα μέτρα ασφαλείας όπως περιγράφονται στο RTS (Regulatory Τechnical Standard) θα ισχύουν 18 μήνες μετά. Ως εκ τούτου, η χρήση των παλιών συσκευών Digipass (Go3, 550, 320), θα πρέπει να τερματιστεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2019.

[ΠΙΣΩ]

 

4.      Θα επωμιστώ κάποιο κόστος για το νέο SMS Digipass & Digipass APP;

Σχετικά με τo κόστος αγοράς των νέων Digipass, έγινε προσπάθεια για χαμηλή χρέωση (SMS Digipass €10 & Digipass APP €20) το οποίο χρεώνεται μόνο μια φορά και καλύπτει τα έξοδα ανάπτυξης και διεθνών αδειών χρήσης.

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτείται η αντικατάστασή τους λόγω εξάντλησης της μπαταρίας ή αλλοίωσης της οθόνης από χτύπημα κ.τ.λ., όπως συμβαίνει με τις παλιές συσκευές Digipass όπου το κόστος ήταν για τα Digipass 550 & 320 στα €40 και για το Digipass Go3 στα €10.

[ΠΙΣΩ]

 

 5.      Πως μπορώ να προμηθευτώ ένα από τα νέα Digipass SMS ή Digipass APP;

Οι συνδρομητές που έχετε στην κατοχή σας ένα από τα παλιά μοντέλα Digipass ( GO3, 550, 320), μπορείτε να προμηθευτείτε ένα από τα νέα Digipass SMS ή APP μέσω του Internet Banking από την επιλογή Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass > Αίτηση για νέο. Εφόσον ολοκληρώσετε την αγορά του Digipass, θα πρέπει να προχωρήσετε στην ενεργοποίησή του μέσω της επιλογής Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass > Ενεργοποίηση / Εναλλαγή Χρήσης. Και οι δύο πιο πάνω ενέργειες απαιτούν την χρήση του υφισταμένου Digipass σας.

Εάν είστε κάτοχος Digipass Go3, σας προτρέπουμε όπως προμηθευτείτε το SMS Digipass.

Αν είστε κάτοχος Digipass 550 ή 320 το οποίο χρησιμοποιείτε για αποστολή οδηγιών μέσω fax ή/και για παραγωγή κωδικού passcode για είσοδο στην 1bank, τότε θα πρέπει να προμηθευτείτε το Digipass APP. Διαφορετικά, εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για τα δύο πιο πάνω, μπορείτε να προμηθευτείτε το SMS Digipass.

Συνδρομητές που έχετε στην κατοχή σας συσκευή Digipass 550 ή 320 για αποστολή οδηγιών μέσω fax και η πρόσβασή σας στην 1bank περιορίζεται στην «ενημέρωση» μόνο (δηλαδή δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε χρηματικές συναλλαγές), για την αντικατάσταση της υφιστάμενης συσκευής σας θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματά μας για να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση.

Σε περίπτωση που έχετε χάσει την υφιστάμενη συσκευή σας ή δεν είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση, για να προμηθευτείτε ένα από τα νέα Digipass θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματά μας για να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση.

[ΠΙΣΩ]

 

6.      Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του SMS Digipass & Digipass APP σε σχέση με τις παλιές συσκευές (GO3, 550, 320);

Σε αντίθεση με τις υφιστάμενες συσκευές Digipass, με τη χρήση των νέων Digipass δεν χρειάζεται να μεταφέρετε μαζί σας οποιαδήποτε ειδική συσκευή για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των τραπεζικών σας συναλλαγών. Αρκεί μόνο να έχετε μαζί σας: 

 • Tο κινητό σας τηλέφωνο (στην περίπτωση του SMS Digipass), αφού με το SMS Digipass οι Κωδικοί Μιας Χρήσης αποστέλλονται μέσω μηνύματος sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένος στα αρχεία της Τράπεζας,
 • Tην προσωπική κινητή συσκευή της επιλογής σας, Mobile phone/Tablet, (στην περίπτωση του Digipass APP), αφού οι Κωδικοί Μιας Χρήσης δημιουργούνται με τη χρήση App (Application) στη «smart» συσκευή σας στην οποία έχετε εγκαταστήσει το Digipass APP.

Πέρα από τη μεγάλη ευκολία στη χρήση των νέων Digipass, δεν απαιτείται η αντικατάσταση λόγω εξάντλησης της μπαταρίας ή αλλοίωσης της οθόνης από χτύπημα κ.τ.λ., όπως συμβαίνει με τις υφιστάμενες συσκευές Digipass.

Επιπλέον, λόγω της πρόσθετης ασφάλειας που παρέχουν, τα νέα Digipass σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής αυξημένων ορίων ηλεκτρονικών συναλλαγών, εφόσον αιτηθείτε γραπτώς για ένα από τα δύο νέα είδη.

[ΠΙΣΩ]

 

 7.      Ποιες είναι οι διαφορές του SMS Digipass από το Digipass APP;

Η κύρια διαφορά μεταξύ των 2 Digipass είναι στον τρόπο παραγωγής/παραλαβής του Κωδικού Μιας Χρήσης (OTP). Συγκεκριμένα με το SMS Digipass ο κωδικός αποστέλλεται ανά συναλλαγή μέσω μηνύματος sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένος στα αρχεία της Τράπεζας. Με το Digipass APP, ο Κωδικός Μιας Χρήσης δημιουργείται με τη χρήση App (Application) στη «smart» συσκευή σας στην οποία έχετε εγκαταστήσει το Digipass APP. Επίσης, το Digipass APP μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία Κωδικών Μιας Χρήσης για την αποστολή οδηγιών μέσω fax καθώς επίσης και παραγωγή κωδικού passcode για είσοδο στην 1bank.

SMS Digipass

Το SMS Digipass επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα των χρηματικών συναλλαγών που διεκπεραιώνετε μέσω των καναλιών της 1bank, χρησιμοποιώντας Κωδικό Μίας Χρήσης (OTP). Λαμβάνετε τον κωδικό μέσω SMS στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένο στο σύστημα της Τράπεζας. O κωδικός δημιουργείται ειδικά για την κάθε συναλλαγή σας λαμβάνοντας υπόψη βασικά δεδομένα της συναλλαγής, όπως το είδος της συναλλαγής, τον λογαριασμό του δικαιούχου, το ποσό κ.τλ. 

Συγκεκριμένα, αφού αγοράσετε και ενεργοποιήσετε το SMS Digipass, με την καταχώρηση κάθε συναλλαγής μέσω των καναλιών της 1bank η οποία απαιτεί τη χρήση Κωδικού Μίας Χρήσης (OTP), θα λαμβάνετε μήνυμα sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας που είναι καταχωρημένος στα αρχεία της Τράπεζας Κύπρου. Το μήνυμα περιέχει τον Κωδικό Μίας Χρήσης (OTP) και τα βασικά δεδομένα της συναλλαγής (τα βασικά δεδομένα αποτελούν απόδειξη ότι ο OTP σχετίζεται με τη συναλλαγή). Στη συνέχεια, πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό αυτό στη συναλλαγή σας, για επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς της.

Σημείωση: Επειδή η αποστολή μηνύματος για κάθε Κωδικό Μίας Χρήσης γίνεται μέσω sms, σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν διατηρεί τον σωστό αριθμό κινητού τηλεφώνου σας, θα πρέπει να διευθετήσετε έτσι ώστε να γίνει αλλαγή είτε από οποιοδήποτε κατάστημα είτε καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο ή μέσω Internet Banking (η συναλλαγή απαιτεί Digipass). 

Digipass APP

To Digipass APP είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής (App) της Τράπεζας Κύπρου την οποία μπορείτε να κατεβάσετε (download) στην κινητή συσκευή σας, μέσω του App Store ή Google Play.

Με τη χρήση των Κωδικών Μιας Χρήσης (OTP) που δημιουργούνται από το Digipass APP επιβεβαιώνετε την αυθεντικότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που διεκπεραιώνετε μέσω των καναλιών της 1bank. O κωδικός δημιουργείται ειδικά για την κάθε συναλλαγή σας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν βασικά δεδομένα της συναλλαγής, όπως το είδος της συναλλαγής, ο λογαριασμός τού δικαιούχου, το ποσό κ.λπ.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιείτε το Digipass APP για τις συναλλαγές σας, θα πρέπει ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα :

 • Αγοράστε το Digipass APP, είτε συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση είτε εάν είστε ήδη κάτοχος συσκευής Digipass μέσω Internet Banking.
 • Εγκαταστήστε το Digipass APP σε μία τουλάχιστον κινητή συσκευή, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας στην παράγραφο «Εγκατάσταση» ή στο εκπαιδευτικό video.
 • Ενεργοποιήστε το Digipass APP σας μέσω Internet Banking ή επικοινωνώντας με  το Τηλεφωνικό Κέντρο στο 800 00 800 ή 003572212800 αν καλείτε από εξωτερικό.
 • Εφόσον τα πιο πάνω βήματα εκτελεστούν με επιτυχία, με την καταχώριση ηλεκτρονικής συναλλαγής μέσω των καναλιών της 1bank, για την οποία απαιτείται η χρήση  Κωδικού Μίας Χρήσης (OTP), χρησιμοποιήστε το Digipass APP για να δημιουργήσετε τον Κωδικό Μίας Χρήσης (OTP), μέσω της επιλογής NOTIFICATION ή σκανάροντας το QR Code που εμφανίζεται.

 Για περισσότερη βοήθεια, δείτε εδώ τα εκπαιδευτικά videos.

[ΠΙΣΩ]

 

 8.      Ποια είναι τα όρια συναλλαγών των DigipassSMS & APP;

 Λόγω της πρόσθετης ασφάλειας που παρέχουν, τα νέα Digipass σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής αυξημένων ορίων ηλεκτρονικών συναλλαγών, εφόσον αιτηθείτε γραπτώς για ένα από τα δύο νέα είδη Digipass.

Συγκεκριμένα, με τα Digipass SMS & APP, επωφελείστε τα πιο κάτω όρια συναλλαγών:

Είδος Μεταφοράς Μέγιστο Ημερήσιο Όριο (€)
Μεταφορές μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών 250.000
Μεταφορές σε πελάτες της Τράπεζας Κύπρου 50.000
Μεταφορές σε Τοπικές Τράπεζες και Εμβάσματα Unlimited

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει μέσω του 1bank Internet Banking (Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass ) παραμένουν τα ίδια όρια συναλλαγών με την υφιστάμενη συσκευή σας.

[ΠΙΣΩ]

 

 9.      Για ποιες συναλλαγές στην 1bank χρειάζομαι Digipass OTP (OneTimePassword);

 Ο Κωδικός Μιας Χρήσης (OTP) είναι απαραίτητος για την επιβεβαίωση των πιο κάτω συναλλαγών:

 • Μεταφορές ποσών σε λογαριασμούς τρίτων
  • Σε πελάτες Τράπεζας Κύπρου
  • Σε άλλες τοπικές Τράπεζες (Sepa transfers)
  • Σε τράπεζες του εξωτερικού (SEPA & SWIFT)
 • Πληρωμές φορολογιών
 • Άνοιγμα & μεταβολή πάγιων εντολών πληρωμής και πάγιων εντολών μεταφοράς
 • Ενεργοποίηση κάρτας
 • Αγορά wearable / tagpay
 • Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας
 • Αγορά και ενεργοποίηση νέου Digipass (SMS & APP)
 • Επαναφορά ερωτήσεων ασφαλείας
 • Αγορά χρόνου ομιλίας

[ΠΙΣΩ]

 

10.  Πως γίνεται η διαδικασία του “Setup” του Digipass APP, στην κινητή συσκευή μου;

Για την εγκατάσταση θα πρέπει να έχετε σύνδεση με το διαδίκτυο.

 1. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή της Τράπεζας Κύπρου από το App Store ή Google Play.
 2. Ανοίξτε το μήνυμα sms που παραλάβατε με την αγορά του Digipass App και σημειώστε τον σειριακό αριθμό που αναγράφεται.
 3. Ανοίξτε την εφαρμογή της Τράπεζας Κύπρου. Η εφαρμογή θα παρουσιάζεται σε Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τη γλώσσα που έχετε δηλώσει στις ρυθμίσεις του κινητού σας.
 4. Επιλέξτε «Digipass» και ακολούθως «Εγκατάσταση».
 5. Καταχωρήστε τον σειριακό αριθμό του Digipass  και επιλέξτε «Καταχώρηση».
 6. Ανοίξτε το μήνυμα sms που παραλάβατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής και καταχωρήστε τον Κωδικό Εγκατάστασης που αναγράφεται, στο σχετικό πεδίο του Digipass App.
 7. Επιλέξτε «Καταχώρηση»
 8. Καταχωρήστε το εξαψήφιο Digipass APP PIN της επιλογής σας.  Καταχωρήστε το για δεύτερη φορά για επιβεβαίωση.
 9. Επιλέξτε «Καταχώρηση».
 10. Προαιρετικά, ενεργοποιήστε τη χρήση δακτυλικού αποτυπώματος για χρήση της εφαρμογής Digipass APP (για ποσά μέχρι €5000). 
 11. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.
 12. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε δωρεάν το ίδιο Digipass App σε άλλη κινητή συσκευή σας.

[ΠΙΣΩ]

 

 11.  Έχω μια συσκευή Digipass σε περισσότερες από μια συνδρομές της 1bank. Πως θα την αντικαταστήσω;

Σε περίπτωση που έχετε πέραν της μιας συνδρομής π.χ. μια προσωπική συνδρομή και μια ή περισσότερες εταιρικές και χρησιμοποιείτε την ίδια συσκευή Digipass, μπορείτε να προβείτε σε αγορά και ενεργοποίηση ενός νέου Digipass μέσω του Internet Banking από την επιλογή Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass με οποιαδήποτε από τις συνδρομές σας. Ακολούθως, μπορείτε να κάνετε login στο Internet Banking με τις υπόλοιπες συνδρομές σας και μέσω της επιλογής Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass > Ενεργοποίηση / Εναλλαγή Χρήσης, να συνδέσετε το ίδιο Digipass σε όλες σας τις συνδρομές.

Και οι δύο πιο πάνω ενέργειες απαιτούν την χρήση της υφιστάμενης συσκευής Digipass σας.

[ΠΙΣΩ]

 

12.  Έχω 2 ή περισσότερες συνδρομές στην 1bank με διαφορετική συσκευή Digipass. Πως θα τις αντικαταστήσω;

Σε περίπτωση που διατηρείτε πέραν τις μιας συνδρομής και πέραν της μιας συσκευής Digipass, , μπορείτε να προβείτε σε αγορά και ενεργοποίηση ενός νέου Digipass μέσω του Internet Banking από την επιλογή Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass με οποιαδήποτε από τις συνδρομές σας. Ακολούθως, μπορείτε να κάνετε login στο Internet Banking με τις υπόλοιπες συνδρομές σας και είτε μέσω της επιλογής Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass > Ενεργοποίηση / Εναλλαγή Χρήσης, να συνδέσετε το ίδιο Digipass σε όλες σας τις συνδρομές είτε να προχωρήσετε σε αγορά ενός νέου.

Και οι δύο πιο πάνω ενέργειες απαιτούν την χρήση της υφιστάμενης συσκευής Digipass σας.

[ΠΙΣΩ]

 

13.  Η πρόσβαση μου είναι μόνο για έγκριση συναλλαγών. Μπορώ να προμηθευτώ ένα από τα νέα Digipass μέσω Internet Banking;

Συνδρομητές που η πρόσβασή σας είναι αποκλειστικά για έγκριση συναλλαγών χωρίς τη δυνατότητα δημιουργίας, δυστυχώς δεν μπορείτε να προμηθευτείτε ένα από τα νέα Digipass SMS & APP μέσω του Internet Banking. Θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματά μας για να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση.

[ΠΙΣΩ]

 

 14.  Η πρόσβαση μου είναι μόνο για δημιουργία συναλλαγών. Μπορώ να προμηθευτώ ένα από τα νέα Digipass μέσω Internet Banking;

Συνδρομητές που η πρόσβασή σας είναι αποκλειστικά για δημιουργία συναλλαγών μόνο χωρίς τη δυνατότητα έγκρισης, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα από τα νέα Digipass SMS ή APP μέσω του Internet Banking από την επιλογή Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass > Αίτηση για νέο. Εφόσον εγκριθεί η συναλλαγή αγοράς νέου Digipass από το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο άτομο που έχει πρόσβαση για έγκριση, θα πρέπει να προχωρήσετε στην ενεργοποίησή του μέσω της επιλογής Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass > Ενεργοποίηση / Εναλλαγή Χρήσης. Και οι δύο πιο πάνω ενέργειες απαιτούν την χρήση του υφισταμένου Digipass σας.

[ΠΙΣΩ]

 

15.  Η πρόσβαση μου στην 1bank είναι για «ενημέρωση» μόνο, όμως έχω συσκευή Digipass για αποστολή οδηγιών μέσω fax. Πως μπορώ να την αντικαταστήσω;

Συνδρομητές που έχετε στην κατοχή σας συσκευή Digipass 550 ή 320 για αποστολή οδηγιών μέσω fax και η πρόσβασή σας στην 1bank περιορίζεται στην «ενημέρωση» μόνο (δηλαδή δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε χρηματικές συναλλαγές), για την αντικατάσταση της υφιστάμενης συσκευής σας θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματά μας για να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση.

[ΠΙΣΩ]

 

16.  Έχω αγοράσει λανθασμένα 2 νέα Digipass για την ίδια συνδρομή. Τι μπορώ να κάνω?

Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει λανθασμένα 2 Digipass (SMS ή APP), μπορείτε να μας ενημερώσετε είτε μέσω του Τηλεφωνικού μας Κέντρου είτε μέσω «Ασφαλούς Μηνύματος» μέσω του Internet Banking, έτσι ώστε να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις και επιστροφή του κόστους που χρεωθήκατε.

[ΠΙΣΩ]

 

 17.  Πως μπορώ να ανακυκλώσω τη συσκευή Digipass (Go3, 550, 320);

Η συσκευή digipass αποτελεί Ηλεκτρικό / Ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ως εκ τούτου, η απόρριψη τους διέπεται από τον Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο (Ν.215(I)/2002) και τους σχετικούς Κανονισμούς που αφορούν τη Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) (Κ.Δ.Π. 668/2004). Είναι σημαντικό η συσκευή αυτή να μην απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά σκουπίδια.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει αναπτύξει διαδικασία για τη σωστή συλλογή και διαχείριση αυτών των συσκευών.

 Εάν χρειάζεται να απορρίψετε τη συσκευή, μπορείτε να:

 • την παραδώσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, ή
 • την αποστείλετε ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

           Τράπεζα Κύπρου 0195 - Υπηρεσία 1bank

          Τ.Θ. 21472

          1599 Λευκωσία Κύπρος

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.moa.gov.cy/environment  ή www.electrocyclosis.com.cy ή τηλεφωνήστε στo τηλεφωνικό κέντρο της 1bank.

[ΠΙΣΩ]

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.