1. Τι είναι η εμπρόθεσμη κατάθεση;

Η εμπρόθεσμη κατάθεση, έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια  κατά την οποία δεν επιτρέπονται καταθέσεις ή αναλήψεις από το λογαριασμό. Το επιτόκιο καθορίζεται στην αρχή της περιόδου, είναι σταθερό για όλη την περίοδο της κατάθεσης και δεν επηρεάζεται από οποιεσδήποτε διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αν για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι θα χρειαστείτε τα χρήματα σας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. σε 3 μήνες, τότε μπορείτε να καθορίσετε τη διάρκεια του γραμματίου σας στους 3 μήνες.

Επιπρόσθετα μπορείτε να επιλέξετε από τα Ειδικά Καταθετικά Σχέδια Εμπροθέσμων καταθέσεων τα οποία δίνουν ευελιξία στην διάρκεια της κατάθεσης, τον χρόνο καταβολής του τόκου και στην δυνατότητα αναλήψεων.

2. Πως ανοίγεται μια εμπρόθεσμη κατάθεση;  

 Η διαδικασία ανοίγματος μιας εμπρόθεσμης κατάθεσης είναι ιδιαίτερα απλή και σύντομη. Ενημερωθείτε μέσω του δικτύου καταστημάτων για τις διαφορετικές επιλογές σας και σε συνεργασία με τον προσωπικό σας τραπεζίτη σχεδιάστε το δικό σας γραμμάτιο.

 3. Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης της εμπρόθεσμης κατάθεσης;

Λίγες μέρες πριν τη λήξη της Εμπρόθεσμης κατάθεσης σας θα παραλάβετε επιστολή η οποία θα σας υπενθυμίζει την ημερομηνία λήξης της.    Οδηγίες για χειρισμό μετά την λήξη του γραμματίου  χρειάζεται να δώσετε αν, για παράδειγμα, θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε χρήματα από το γραμμάτιο σας. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε στη λήξη του γραμματίου να γίνει μεταφορά των τόκων ή του συνολικού ποσού της κατάθεσης και των τόκων σε άλλο λογαριασμό σας. Οδηγίες μπορείτε να δώσετε μέσω του καταστήματος και του Λειτουργού Εξυπηρέτησης σας.

Αν δεν επιθυμείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην εμπρόθεσμη κατάθεση σας, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα, μαζί με τους τόκους στο εκάστοτε επιτόκιο της Τράπεζας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει απώλεια τόκων ακόμα και αν εσείς ξεχάσετε την ημερομηνία ανανέωσης του γραμματίου σας.

Μετά την ανανέωση, η Τράπεζα θα σας αποστείλει κατάσταση του γραμματίου σας, η οποία θα σας πληροφορεί για το ποσό με το οποίο ανανεώθηκε ο λογαριασμός σας, το νέο επιτόκιο, την επόμενη ημερομηνία λήξης και το συνολικό ποσό των τόκων που θα εισπράξετε.

 4. Πώς υπολογίζεται ο τόκος;

Ο τόκος υπολογίζεται με βάση το συμφωνηθέν επιτόκιο, το ποσό του γραμματίου και τη διάρκεια του σε ημέρες. Από το σύνολο των τόκων αφαιρείται το 30% ως εισφορά για την Άμυνα (για μόνιμους κατοίκους Κύπρου). Σε περίπτωση που δεν είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου, το δηλώνετε στο ειδικό έντυπο, ώστε να μην αποκόπτεται 30% εισφορά για την Άμυνα.

 5. Τι επιλογές έχω στην είσπραξη του τόκου;

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το πότε θα εισπράξετε τους τόκους. Μπορείτε δηλαδή να τους εισπράξετε αμέσως με το άνοιγμα του γραμματίου σας ή μηνιαίως ή στη λήξη ή ακόμα και σταδιακά σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που εσείς θα καθορίσετε επιλέγοντας το κατάλληλο προϊόν από  τις καταθετικές πολυεπιλογές μας.

 6. Ποια είναι η διαφορά των ειδικών καταθετικών  προϊόντων (Πρωτότοκος, Εισοδηματίας, Flexi Fix) σε σχέση με την «Παραδοσιακή»  Εμπρόθεσμη κατάθεση;

Πρόκειται για Εμπρόθεσμες Καταθέσεις με ειδικά ευέλικτα χαρακτηριστικά που διαφέρουν από την «Παραδοσιακή» Εμπρόθεσμη κατάθεση. Η διαφορά τους μπορεί να αφορά την διάρκεια της κατάθεσης, τον χρόνο καταβολής του τόκου και την δυνατότητα αναλήψεων. 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.