Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Ολοκλήρωση της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς