Συμφωνία για πώληση περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ