Πολιτική Cookies

Bank of Cyprus – Cyprus website

Cookies στη διαδικτυακή τοποθεσία.

Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύουν στον υπολογιστή σας οι διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεστε. Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρέχεται στους επισκέπτες πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο cookie μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Βάσει του νόμου «περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», όλοι οι επισκέπτες μιας διαδικτυακής τοποθεσίας με cookies πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δηλώνουν ότι η διαδικτυακή τοποθεσία περιέχει cookies και αναφέρουν τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Οι επισκέπτες πρέπει επίσης να εγκρίνουν τη χρήση των cookies αυτών. Η διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:

Όνομα cookie Σκοπός Τύπος
.EPiForm_BID Αποθηκεύει ένα GUID ως αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης Υποχρεωτικό
.EPiForm_VisitorIdentifier Αποθηκεύει ένα GUID ως αναγνωριστικό του επισκέπτη Υποχρεωτικό
ASP.NET_SessionId Cookie περιόδου λειτουργίας, που αποστέλλεται στο
πρόγραμμα περιήγησης web. Χρησιμοποιείται όταν
ανοίγετε το πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια,
μεταβαίνετε σε διαδικτυακή τοποθεσία με εφαρμογή
κατάστασης περιόδου λειτουργίας ASP.NET.
Το cookie διαγράφεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης.
Υποχρεωτικό
BIGipServerGROUP_WebServer BIGipServer
www.bankofcyprus.com.cy
-8443 TS013ab56e
Cookie διακομιστή Big Ip F5. Επικυρώνει τα cookies τομέα και τα
cookie
s δευτερεύοντα τομέα, ανιχνεύει τη λήξη της περιόδου λειτουργίας.
Υποχρεωτικό
.ASPXANONYMOUS Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τους ανώνυμους χρήστες Υποχρεωτικό
EU_COOKIE_LAW_CONSENT Μας ενημερώνει ότι έχετε κάνει κλικ στο κουμπί
«Continue» (Συνέχεια) στο αναδυόμενο παράθυρο
cookie και έχετε συμφωνήσει να αποδεχθείτε τα cookies.
Λειτουργικότητα

 

 

Πώς να αποφύγετε τα Cookies

Αν προτιμάτε να απορρίψετε τη χρήση cookies, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης web, έτσι ώστε, είτε η λήψη των cookies να απορρίπτεται αυτόματα είτε να σας εμφανίζεται ένα παράθυρο προτροπής, κάθε φορά που κάποια διαδικτυακή τοποθεσία ζητά να αποθηκεύσει cookies. Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής και των cookies που είχαν αποκτηθεί με λήψη στο παρελθόν, μέσω του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης.