Υπηρεσίες Εκτέλεσης Συναλλαγών (Execution only)


Διατηρήστε τον έλεγχο του χαρτοφυλακίου και των συναλλαγών σας χωρίς τις επενδυτικές μας συμβουλές, αλλά επωφεληθείτε από το πλεονέκτημα της εμπειρίας μας στην εκτέλεση των συναλλαγών και την γνώση μας στις αγορές.

Πάρτε τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις. Εάν επιθυμείτε να προβαίνετε σε απευθείας συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές χωρίς να λαμβάνετε συμβουλές από εμάς, μέσω της υπηρεσίας εκτέλεσης συναλλαγών, ο προσωπικός σας Private Banker θα  εκτελεί συναλλαγές σε ένα ευρύ φάσμα αξιών και χρηματοοικονομικών μέσων άμεσα και αποτελεσματικά εκ μέρους σας σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνετε.

Με την υπηρεσία εκτέλεσης συναλλαγών επωφελείστε από:

  • Πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων όπως: μετοχές, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs – Exchange Traded Funds), ομόλογα, ξένο συνάλλαγμα, εμπορεύματα, αμοιβαία κεφάλαια, αντισταθμιστικά κεφάλαια και δομημένα προϊόντα και λύσεις.
  • Πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές αγορές σε όλο τον κόσμο.
  • Δυνατότητα διαπραγμάτευσης εγχώρια και μη.
  • Ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική.
  • Εύκολη, αποτελεσματική εκκαθάρισης της πράξης μετά τη διαπραγμάτευση
  • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές αναλύσεις και καταστάσεις.
  • Όλες οι επενδύσεις των πελατών που βρίσκονται υπό τη φύλαξη και θεματοφυλακή της Τράπεζας Κύπρου διατηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς και φυλάσσονται εκτός ισολογισμού, παραμένοντας έτσι διαχωρισμένες από τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας (off balance sheet accounts).
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.