Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Advisory Services)


Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο για εσάς, ή μπορείτε εσείς να επιλέξετε από ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών μοντέλων ή εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων ανάλογα και με το επενδυτικό σας προφίλ, που κυμαίνονται από συντηρητικά έως επιθετικά, σε διάφορα νομίσματα και αγορές. Το επενδυτικό σας προφίλ και το επίπεδο της ανοχής σας στον κίνδυνο αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες που λαμβάνουμε  υπόψη κατά τη δημιουργία του κατάλληλου χαρτοφυλακίου για εσάς.

Πάρτε τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις με την υποστήριξη των ειδικών.

Με τη δική μας συμβουλευτική επενδυτική υπηρεσία, δημιουργούμε ένα χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ, και λαμβάνοντας υπόψη τους επενδυτικούς σας στόχους, τον κινδύνο που θέλετε να αναλάβετε και τις προσωπικές σας οικονομικές και άλλες συνθήκες.

Η ομάδα της Επενδυτικής Στρατηγικής επιλέγει τον κατάλληλο συνδυασμό της γεωγραφικής έκθεσης και έκθεσης σε περιουσιακά στοιχεία, καθορίζοντας τις βέλτιστες βαρύτητες εντός συγκεκριμένων επενδυτικών ζωνών, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με το προφίλ σας.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από μια ευρεία επιλογή εξατομικευμένων μοντέλων, πάλι ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ.

Όλες οι επενδυτικές μας συστάσεις συζητούνται λεπτομερώς μαζί σας πριν λάβετε την τελική σας απόφαση. Οι τελικές αποφάσεις για επενδύσεις λαμβάνονται από σας μόνο.

Με τη συμβουλευτική επενδυτική υπηρεσία μας επωφελείστε από:

  • Επενδυτικές συμβουλές που προσαρμόζονται στους επενδυτικούς σας στόχους ή/και προφίλ κινδύνου.
  • Εξειδικευμένες συμβουλές από τους ειδικούς επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων μας, περιλαμβανομένων ειδοποιήσεων σε επενδυτικές ευκαιρίες.
  • Πρόσβαση σε μερικούς από τους μεγαλύτερους  παρόχους επενδυτικών προϊόντων παγκοσμίως.
  • Τακτικές αναφορές και καταστάσεις ώστε να είστε συνεχώς πλήρως ενημερωμένοι για τα χαρτοφυλάκια σας.
  • Πρόσβαση σε χρηματοοικονομικούς αναλυτές που διασφαλίζουν ότι επωφελείστε από μια ολιστική υπηρεσία διαχείρισης επενδύσεων.
  • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές αναλύσεις και καταστάσεις.

Όλες οι επενδύσεις των πελατών που βρίσκονται υπό τη φύλαξη και θεματοφυλακή της Τράπεζας Κύπρου διατηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς, και φυλάσσονται εκτός ισολογισμού, παραμένοντας έτσι διαχωρισμένες από τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας (off balance sheet accounts).

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.