Επενδυτικά Προϊόντα

Παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις για τις επενδυτικές σας φιλοδοξίες είτε θέλετε να διαχειριστούμε επενδύσεις για λογαριασμό σας, είτε αν θελετε να ασκείτε μεγαλύτερο έλεγχο. Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να επενδύσετε πάντα με την υποστήριξη ενός εξειδικευμένου επενδυτικού συμβούλου. Σας προσφέρουμε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων όπως μετοχές, ομόλογα, ξένο συνάλλαγμα, εμπορεύματα, αμοιβαία κεφάλαια, αντισταθμιστικά κεφάλαια καθώς και εξατομικευμένα δομημένα προϊόντα.

Μετοχές

Σας δίνουμε την ευκαιρία να επενδύσετε σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών σε όλο τον κόσμο, προσφέροντάς σας πρόσβαση  σε διεθνή χρηματιστήρια.

Επίσης, η Ιδιωτική Τραπεζική (Private Banking) συνεργάζεται με την CISCO  για την παροχή μιας γρήγορης και ασφαλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας μπορούν να διαβιβαστούν απευθείας εντολές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στα κυριότερα διεθνή χρηματιστήρια.

Επιπλέον, παρέχουμε πρόσβαση σε συνεχείς, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των εντολών σας, το βάθος της αγοράς, την αποτίμηση χαρτοφυλακίου σας σε πραγματικό χρόνο, καθώς και σε τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση, στατιστική ανάλυση της αγοράς, τοπικές ειδήσεις και ανακοινώσεις χρηματιστηρίων.

Ομόλογα

Οι επενδύσεις σε ομόλογα έχουν καταστεί όλο και πιο δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια ως εναλλακτική επιλογή έναντι των σταθερών καταθέσεων. Ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου που είστε διατεθειμένος να αναλάβετε, και τον στόχο που θα θέσετε για την απόδοση της επένδυσής σας, μπορούμε να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε όλα τα είδη ομολόγων όπως σε κρατικά ή  εταιρικά ομόλογα και σε ομόλογα ξένων εταιρειών στις αναπτυγμένες και στις αναδυόμενες αγορές, αλλά και στην πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά.

Ξένο Συνάλλαγμα

Ως το μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο, μπορούμε να διευκολύνουμε την εκτέλεση των συναλλαγών σας σε ξένο νόμισμα, είτε άμεσης παράδοσης και είτε προθεσμιακών πράξεων σε όλα τα κύρια νομίσματα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Μπορούμε επίσης να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με τους προσωπικούς επενδυτικούς σας στόχους, τις απόψεις σας για τις αγορές σε σχέση με τον ορίζοντά σας μέσω μιας ολοκληρωμένης σειράς παραγώγων και δομημένων προϊόντων.

Εμπορεύματα

Τα εμπορεύματα μπορούν να αποτελέσουν μέρος των επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Συχνά χρησιμοποιούνται στρατηγικά για μεγαλύτερη διαφοροποίηση στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού ή για σκοπούς κέρδους.

Προσφέρουμε έκθεση σε εμπορεύματα με τη χρήση διαφόρων χρηματοοικονομικών μέσων όπως Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) (Exchange Traded Funds (ETFs)), Αμοιβαία Κεφάλαια, Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures), καθώς και πρόσβαση σε πολύτιμα μέταλλα και εξατομικευμένα δομημένα προϊόντα ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό επενδυτικό προϊόν μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων από πολλούς επενδυτές, για επένδυση σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως μετοχές, ομόλογα, βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγοράς, άλλα αμοιβαία κεφάλαια και εμπορεύματα.

Λειτουργούμε μέσω μιας πλατφόρμας Aνοικτής Aρχιτεκτονικής που σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε μερικούς από τους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων παγκοσμίως, όπως UBS, Franklin Templeton, Invesco και BNP Paribas.

Πρόσβαση σε αμοιβαία κεφάλαια παρέχεται επίσης μέσω των εσωτερικά διαχειριζόμενων κεφαλαίων της BOC Asset Management.

Αντισταθμιστικά Κεφάλαια

Τα αντισταθμιστικά κεφάλαια είναι συνήθως ενεργά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια που χρησιμοποιούν προηγμένες επενδυτικές στρατηγικές όπως μόχλευση, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες θέσεις καθώς και θέσεις σε παράγωγα με στόχο τη δημιουργία υψηλών αποδόσεων.

Σας παρέχουμε την ευκαιρία να επενδύσετε  σε πληθώρα προϊόντων αντισταθμιστικών κεφαλαίων μέσω της πλατφόρμας Aνοικτής Aρχιτεκτονικής μας, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Δομημένα Προϊόντα

Προσφέρουμε εξατομικευμένα δομημένα επενδυτικά προϊόντα σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ξένο συνάλλαγμα, προϊόντα σταθερού εισοδήματος και εμπορεύματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν καινοτόμες δομές για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους σας.

Προσφέρονται επίσης δομημένες καταθέσεις. Είναι πλήρως επιστρεπτέες κατά την ημερομηνία λήξης, βάσει όρων υπό τους οποίους πιθανό  να καταβληθεί επιπρόσθετα ένα κουπόνι/τόκος.

Ένα παράδειγμα αυτού του προϊόντος είναι το “Double No Touch Investment”.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.