Επενδυτικές Υπηρεσίες

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτικών υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένων ώστε να βοηθούν τους θεσμικούς πελάτες να επιτύχουν τους χρηματοοικονομικούς στόχους τους.

Ad-hoc Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εργαζόμαστε με βάση τις ανάγκες των πελατών μας, συζητάμε και προσφέρουμε στοχευμένες συμβουλές σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία δεν αποτελούν μέρος ενός συνολικού πλαισίου διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για εσάς είναι πάντα ο κύριος στόχος μας.

Υπηρεσίες Εκτέλεσης Εντολών

Υπηρεσίες εκτέλεσης σε:

Η υπηρεσία εκτέλεσης εντολών στις Διεθνείς Αγορές καλύπτει όλες τις κύριες κατηγορίες επενδυτικών προιόντων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Μέσω  των ειδικών επενδυτικών συμβούλων της Υπηρεσίας Θεσμικών Κεφαλαίων μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε όλα τα κύρια χρηματιστήρια και σε εξωχρηματιστηριακές αγορές.

 

 

Διακριτική Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

Η BOC Asset Management Ltd (BOCAM) είναι εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Η BOCAM είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο που υποστηρίζεται από τραπεζικό ίδρυμα για να:

  • Δαχειρίζεται και να εμπορεύεται τα δικά της αμοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ προκειμένου να καλύπτει τις αυξανόμενες επενδυτικές ανάγκες των πελατών.
  • Προσφέρει Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου σε Θεσμικούς πελάτες και πελάτες Λιανικής
  • Προσφέρει Συμβουλευτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου σε Θεσμικούς πελάτες
  • Παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης σε Κεφάλαια Άλλων Διαχειριστών

 Τα κύρια χαρακτηριστικά της Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων είναι τα εξής:

 • Σχεδιασμός ενός βέλτιστα διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, όπου ένα μέρος μπορεί να διατεθεί για ασφάλεια εισοδήματος και το υπόλοιπο για αύξηση κεφαλαίου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση σύμφωνα με το      καθορισμένο προφίλ κινδύνου του πελάτη και να τηρούνται οι επενδυτικές του      οδηγίες.
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίων από ειδικευμένους και έμπειρους επαγγελματίες.
 • Πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεγάλους θεσμικούς οργανισμούς τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 • Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας έρευνα και ανάλυση εντός του Συγκροτήματος –τη μονάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και την Επενδυτική Στρατηγική του Συγκροτήματος, καθώς και μέσω διεθνών, αναγνωρισμένων ερευνητικών φορέων.
 • Προσδιορισμός των τάσεων της αγοράς, ευκαιριών και χρηματοπιστωτικών      μέσων με επενδυτική αξία, στη βάση διεξοδικής έρευνας.
 • Τακτικές ενημερώσεις πελατών και λεπτομερείς αναφορές απόδοσης χαρτοφυλακίου σε προκαθορισμένα και έκτακτα χρονικά διαστήματα.
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Στόχος μας είναι η παροχή  του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας στην φύλαξη χρηματοοικονομικών προιόντων, τόσο σε σχέση με τοπικές όσο και με διεθνείς επενδύσεις, σε συνεργασία με μιας υψηλής ποιότητας δικτύου διεθνών υποθεματοφυλάκων.

Οι κύριες υπηρεσίες θεματοφυλακής μας περιλαμβάνουν τη φύλαξη και τον εκκαθάριση / διακανονισμό διαφόρων τύπων συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα στις διεθνείς αγορές, εταιρικές πράξεις, συλλογή μερισμάτων και κουπονιών, ψήφο μέσω πληρεξουσίου, έκδοση φορολογικής κατάστασης, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων,  αποστολής καταστάσεων και ενημέρωσης των πελατών. Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών διατηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς και είναι σαφώς διαχωρισμένα από τον ισολογισμό της τράπεζας, προσφέροντας πρόσθετη προστασία στους πελάτες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Υπηρεσίες Ενημέρωσης Χαρτοφυλακίου Πελατών
 • Άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης/άνοιγμα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
 • Ημερήσια αποτίμηση χαρτοφυλακίου
 • Ημερήσια Αποτίμηση  επενδυτικού χαρτοφυλακίου και δυνατότητα προβολής μέσω της υπηρεσίας 1bank της Τράπεζας Κύπρου
Υπηρεσίες Εκτέλεσης Εντολών σε Τρίτους Διαχειριστές Επενδύσεων (External Asset Management)

Προσφέρουμε σε τρίτους  Διαχειριστές Επενδύσεων / Χαρτοφυλακίων και σε Επενδυτικούς Συμβούλους την  δυνατότητα εκτέλεσης και θεματοφυλακής των χρηματοοικονομικών μέσων μέσα από μια άκρως επαγγελματική συνεργασία και στήριξη των χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών τους.

Η Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζει πλήρεις τις διαδικασίες για την εξακρίβωσης της ταυτότητας πελατών και στην επίδειξη δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τον τελικό πελάτη. Οι επενδυτικές συμβάσεις, η τιμολόγηση, οι επενδυτικές συναλλαγές και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αποστέλλονται στον πελάτη αλλά και στον διαχειριστή για σκοπούς παρακολούθησης των συναλλαγών και των αποδόσεων.

Επενδυτική Στρατηγική

Η Επενδυτική Στρατηγική εστιάζεται  στο Μοντέλο Aνοικτής Aρχιτεκτονικής, προσφέροντας επενδυτικά χαρτοφυλάκια ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη. Τα χαρτοφυλάκια αυτά επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων και διαχειριστών επενδύσεων με στόχο την παροχή βέλτιστων επενδυτικών λύσεων.

Η επενδυτική φιλοσοφία μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

 • Τις οικονομικές συνθήκες του πελάτη
 • Την ανοχή κινδύνου, τις γνώσεις της αγοράς και τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη
 • Τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και την Επενδυτική Στρατηγική
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.