Λύσεις Χρηματοδότησης


Τα θέματα ρευστότητας είναι υψηλής σημασίας για τους θεσμικούς επενδυτές και τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Μπορούμε να παρέχουμε ευέλικτες λύσεις που να επιτρέπουν στους οργανισμούς να διαχειρίζονται τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες με βάση τον κύκλο εργασιών τους ή άλλες απαιτήσεις. Βοηθούν τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν αδρανή περιουσιακά στοιχεία των χαρτοφυλακίων τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα μέσω συμφωνιών επαναγοράς και δανεισμού τίτλων.

Ένας θεσμικός επενδυτής, για παράδειγμα, με χαρτοφυλάκιο ομολόγων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη ενδέχεται να χρειάζεται πρόσθετη ρευστότητα. Η σύναψη συμφωνίας επαναγοράς για το χαρτοφυλάκιο ομολόγων με βάση αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους επιτρέπει στον θεσμικό επενδυτή να αποκτήσει πρόσθετη ρευστότητα και κατ επέκταση να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησής του.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.