Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συναλλαγών


BOC
eTrader

Η BOC eTrader, η ηλεκτρονική μας πλατφόρμα συναλλαγών με περιθώριο, παρέχει στους πελάτες άμεση πρόσβαση σε ανταγωνιστικές, ζωντανές τιμές για την εκτέλεση συναλλαγών άμεσης παράδοσης (FX Spot), προθεσμιακών πράξεων (FX Forward), καθώς και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures Contracts) σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Η Διαπραγμάτευση με Περιθώριο επιτρέπει στους πελάτες να διατηρούν σημαντική μόχλευση στο διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού τους. Η πλατφόρμα BOC eTrader διατίθεται για πράξεις για σκοπούς κερδοσκοπίας, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως τρόπος αντιστάθμισης στην έκθεση σε συναλλαγματικό και εμπορικό κίνδυνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα CFDs (συμπεριλαμβανομένου και του FX rolling spot) είναι σύνθετα προϊόντα και εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας των χρημάτων λόγω μόχλευσης.

Το 83% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών  (retail investors) χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs μέσω της υπηρεσίας BOC eTrader.

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε τον τρόπο λειτουργίας των CFDs και να σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs)

FX KIDs

FUTURES KIDs

BOC eTrader Product Disclosure Statement

BOC eTrader Risk Warning

BOC eTrader General Business Terms

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.