Μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια


Μετοχές

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να επενδύσετε σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών σε όλο τον κόσμο, δίνοντάς σας πρόσβαση σε όλα τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια (LSE, NYSE). Η αγορά μετοχών είναι μια διαφανής και ρυθμιζόμενη αγορά στην οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης μετοχές δημοσίων εταιρειών. Η Τράπεζα Κύπρου συνεργάζεται με τους πελάτες ώστε να επιτύχει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εντολών τους. Οι μετοχές των πελατών κρατούνται εκτός του ισολογισμού της Τράπεζας.

Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό επενδυτικό μέσο, μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων από πολλούς επενδυτές για την επένδυση σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών εργαλείων όπως μετοχές, ομόλογα, βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγοράς, άλλα αμοιβαία κεφάλαια και εμπορεύματα.

Η Τράπεζα Κύπρου μπορεί να προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών για επενδύσεις σε κεφάλαια που υποστηρίζουν τις διασυνοριακές ανάγκες διασποράς για όλες τις συναλλαγές κεφαλαίων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, Exchange Traded Funds (ETFs) και hedge funds. Οι υπηρεσίες μας κυμαίνονται από τη δρομολόγηση των παραγγελιών μέχρι τον διακανονισμό με τη μέθοδο “παράδοση με την πληρωμή” (DVP) και τη φύλαξη, ενώ όλες οι επενδύσεις πελατών σε Αμοιβαία Κεφάλαια κρατούνται εκτός του ισολογισμού της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.