Κίνδυνος Μετοχών


Ο κίνδυνος μετοχών είναι ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος που προκύπτει από την κατοχή μετοχών σε μια συγκεκριμένη επένδυση, όπως ο κίνδυνος που προκαλείται από τις αυξομειώσεις  των τιμών των μετοχών σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Η διαχείριση του κινδύνου των μετοχών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους θεσμικούς επενδυτές, καθώς οι διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών στις κεφαλαιαγορές ενδέχεται να επιδεινώσουν σημαντικά την αξία των χαρτοφυλακίων τους.

Προσφέρουμε διάφορες επιλογές για αντιστάθμιση του κινδύνου μετοχών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας, όπως:

  • Διαπραγματεύσιμα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης.
  • Εξωχρηματιστηριακά Δικαιώματα Προαίρεσης και άλλα παράγωγα σε χρηματιστηριακούς δείκτες ή μεμονωμένες μετοχές.
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.