Επιτοκιακός Κίνδυνος


Ο επιτοκιακός κίνδυνος αποτελεί βασική ανησυχία πολλών πελατών, τόσο θεσμικών, όσο και εταιρικών. Ενδεχόμενη άνοδος των επιτοκίων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα ποσά που απαιτούνται για την καταβολή των τόκων και κατ επέκταση μπορεί να οδηγήσει ένα οργανισμό σε αξιοσημείωτες ζημιές. Αντιθέτως, διαχειριστές χαρτοφυλακίων με επενδύσεις κυμαινόμενου επιτοκίου ενδέχεται να υποστούν μείωση των εισερχόμενων ταμειακών ροών τους ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας βοηθώντας τους να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους σε επιτοκιακό κίνδυνο  με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών. Για παράδειγμα, με τη χρήση των κατάλληλων προϊόντων μπορούμε να προσφέρουμε στους εταιρικούς μας πελάτες τη δυνατότητα να καθορίσουν την έκθεση τους σε κυμαινόμενα επιτόκια και κατ' επέκταση να μετατρέψουν αποτελεσματικά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους από κυμαινόμενο σε σταθερό επιτόκιο. Παρομοίως ίδιες προσεγγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν από επενδυτές τίτλων σταθερού εισοδήματος για τη μετατροπή των εισοδημάτων από κυμαινόμενα τοκομερίδια σε εισοδήματα σταθερής μορφής.

Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων αποτελούν: 

  • Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων.
  • Συμφωνίες Προστασίας από την άνοδο εποτικίων.
  • Συμφωνίες Επιτοκιακής Διακύμανσης Περιορισμένου Εύρους.
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.