Συναλλαγματικός Κίνδυνος


Διευκολύνουμε τους εταιρικούς πελάτες μας που συμμετέχουν σε νομισματικές συναλλαγές στο εξωτερικό (όπως εισαγωγείς και εξαγωγείς) να εντοπίζουν και να μετριάζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εξαλείφοντας το συναλλαγματικό κίνδυνο, επιτρέπουμε στους πελάτες να επικεντρωθούν στις κύριες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να επιτύχουν ένα ακριβέστερο οικονομικό σχεδιασμό.

Επιπρόσθετα, η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να προσφέρει την δυνατότητα πραγματοποίησης πιθανών κερδών ως απόρροια μιας ευνοϊκής κίνησης της αγοράς. Η επίτευξη μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ κινδύνου και απόδοσης πιθανόν να αποτελεί κοινό στόχο στη στρατηγική πολλών οργανισμών σε σχέση με τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες αντισταθμιστικές δομές, παρέχουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να εκμεταλλευτούν ευνοϊκές κινήσεις της αγοράς και να αδράξουν ευκαιρίες, παραμένοντας ταυτόχρονα πλήρως προστατευμένοι σε οποιαδήποτε δυσμενείς διακυμάνσεις.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι αντιλαμβάνεστε τη φύση και το μέγεθος του συναλλαγματικού κινδύνου που πηγάζει από την εμπορική σας δραστηριότητα και να συνεργαστούμε μαζί σας για τη δημιουργία βέλτιστων λύσεων διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Επιπλέον, βοηθάμε τους πελάτες μας να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν ισχυρές και αποτελεσματικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, με σκοπό την κάλυψη της συναλλαγματικής τους έκθεσής τους στο εξωτερικό.

Μερικά παραδείγματα προϊόντων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου αποτελούν:

  • Προθεσμιακά Συμβόλαια συναλλάγματος.
  • Δικαιώματα Προαίρεσης συναλλάγματος.
  • Σύνθετα Προθεσμιακά Συμβόλαια και άλλες Στρατηγικές Δικαιωμάτων Προαίρεσης.
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.