Παράγωγα και Λύσεις Διαχείρισης Κινδύνων


Οι χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέχεται να λειτουργούν με απρόβλεπτο τρόπο. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η αβεβαιότητα σε σχέση με τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών, οι αυξομειώσεις στις τιμές ενέργειας, καθώς και τα παγκόσμια μακροοικονομικά σοκ μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αναταράξεις στις αγορές. Η αναγνώριση και η διαχείριση τέτοιων αναταράξεων αποτελεί πλέον μιας ζωτικής σημασίας λειτουργία για τις εταιρείες, τους  θεσμικούς επενδυτές  και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η δέσμευση και η αφοσίωσή μας στην κατανόηση των αναγκών σας σε σχέση με την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων, μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις αντιστάθμισης κινδύνου οι οποίες ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του οργανισμού σας.

Οι κατά παραγγελία λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους πελάτες μας από τις δυσμενείς διακυμάνσεις της αγοράς χρησιμοποιώντας μια ένα εύρος προϊόντων, το οποίο περιλαμβάνει από απλά Προθεσμιακά Συμβόλαια, Δικαιώματα Προαίρεσης και Συμβάσεις Ανταλλαγής, μέχρι και σύνθετα δομημένα προϊόντα με πολλαπλά σκέλη και εξειδικευμένες εξωτικές στρατηγικές. Επιπλέον, προσαρμόζουμε τις λύσεις αντιστάθμισης κινδύνου με βάση: 

  • Τους στόχους του οργανισμού σας.
  • Την Ανοχή Κινδύνου του οργανισμού σας.
  • Τον συσχετισμό Κόστους/Αποτελέσματος.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη κάλυψη των υποκείμενων αγορών όπως επιτόκια, συναλλάγματα, εμπορεύματα και μετοχές.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.