Το όραμα και η Αποστολή μας


Μοναδική προσέγγιση επικεντρωμένη στην οικοδόμηση μιας ισχυρής σχέσης

Η υπηρεσία Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων και Διεθνών Αγορών εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατών, περιλαμβανομένων ασφαλιστικών εταιρειών, συνταξιοδοτικών ταμείων, διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων,  γραφείων επενδυτικών συμβούλων και εταιρειών δημόσιου ή και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προσφέρουμε μια εξειδικευμένη προσέγγιση στη διαχείριση θεσμικών κεφαλαίων, που επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων τόσο με τον πελάτη όσο και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένου του διοικητικού συμβουλίου και των στελεχών των επιχειρήσεων.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων στοχεύει να είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών βασισμένη σε μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις.

Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας και η παροχή του καλύτερου δυνατού φάσματος επενδυτικών προϊόντων αποτελούν τους κύριους στόχους μας. Η ομάδα μας, που αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, προβαίνει σε ανάλυση των απαιτήσεεων των πελατών και παρέχει καινοτόμες λύσεις

Η ομάδα Treasury Sales σάς δίνει πρόσβαση στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνδυάζουμε την εσωτερική τεχνογνωσία και τις υποδομές μας με τα ολοκληρωμένα και καινοτόμα προϊόντα και λύσεις μας.  Μέσω μιας ενεργής διαδικασίας που ακολουθούμε, αναζητούμε συνεχώς προηγμένες αλλά συγχρόνως και απλές λύσεις που σας βοηθούν στην  αποτελεσματική αντιστάθμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζετε καθώς και στη δυναμική διαχείριση διαθεσίμων.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.