Καθολικές Υπηρεσίες Θεματοφυλακής


Προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών μέσω της υπηρεσίας Θεματοφυλακής (
Custody and Trust unit), για επενδύσεις στις διεθνείς και τοπικές αγορές. 

Όλες οι επενδύσεις πελατών σε κινητές αξίες φυλάσσονται από την  Τράπεζα Κύπρου, μέσω διεθνών θεματοφυλάκων, σε ειδικούς λογαριασμούς, με πλήρη διαχωρισμό τους από τα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας. 

Αξιοποιούμε ένα προσεκτικά επιλεγμένο και υψηλού επιπέδου δίκτυο υποθεματοφυλάκων, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής φύλαξης των επενδύσεων των πελατών μας. Έχουμε πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά μέσα σε περισσότερες των 50 αγορών παγκοσμίως, ενώ παρέχουμε πρόσβαση σε περισσότερα από 100.000 αμοιβαία κεφάλαια σε διάφορες χώρες, μέσω μιας πλατφόρμας ενιαίου σημείου πρόσβασης.

Οι βασικές υπηρεσίες Θεματοφυλακής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων
  • Εκκαθάριση συναλλαγών
  • Υποβολή αίτησης επιστροφής φόρου και διεκδίκηση φορολογικών απαλλαγών στην πηγή
  • Είσπραξη εισοδημάτων από τόκους, μερίσματα και αποπληρωμές αρχικών κεφαλαίων
  • Επεξεργασία εταιρικών πράξεων
  • Εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση των πελατών σε Γενικές Συνελεύσεις
  • Ανάλυση χαρτοφυλακίου
  • Ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα χαρτοφυλάκιά τους, σε μορφή και συχνότητα ανάλογη των αναγκών τους.
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.