Ιδιώτες


Για να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να επισκεφτείτε προσωπικά ένα από τα Κέντρα Διεθνών Εργασιών ή να αποταθείτε σε κάποιον Εγκεκριμένο Επαγγελματία Συνεργάτη της επιλογής σας.

Για να διευθετήσετε προσωπική συνάντηση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση ibu.nicosia@bankofcyprus.com υποδεικνύοντάς μας την πόλη που επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε.  Κατά τη συνάντηση, θα πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Ανοίγματος Λογαριασμού (πατήστε εδώ) μαζί με τα ανάλογα έγγραφα που απαιτούνται.

 Σημειώσεις:

  • Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα για οποιοδήποτε λόγο χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση να δικαιολογήσει την απόφασή της.
  • Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ μπορεί να σας ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση.
  • Τα προϊόντα και υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμα σε πελάτες ορισμένων χωρών. Οι εξαιρέσεις αυτές επανεξετάζονται και αναθεωρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.