Πώς μπορώ να εξασφαλίσω προσωπικό δάνειο; 

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για προσωπικό δάνειο αν είστε 18–65 ετών και εργάζεστε ή έχετε άλλες πηγές εισοδήματος.

Ποιο είναι το μέγιστο ποσό του δανείου;

Τα προσωπικά δάνεια συνήθως αφορούν ποσά από €1.000 μέχρι €20.000. Δεν υπάρχει όμως μέγιστο ποσό δανείου αφού αυτό καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας και την ικανότητά σας να το αποπληρώσετε. Φροντίζουμε να παραχωρούμε δάνεια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες των πελατών μας.

Τι εξασφαλίσεις χρειάζομαι;

Τα προσωπικά δάνεια, προσφέρονται με τις πιο κάτω εξασφαλίσεις:

 • Προσωπικές εγγυήσεις
 • Υποθήκευση ακινήτου
 • Δέσμευση καταθετικού λογαριασμού
 • Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής

Ποιος είναι ο χρόνος αποπληρωμής των προσωπικών δανείων;

Μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής είναι τα 10 χρόνια και συνήθως γίνεται με ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Πώς καθορίζεται το επιτόκιο;

Το επιτόκιο καθορίζεται ανάλογα με την εξασφάλιση που προσφέρετε. Το επιτόκιο πρέπει να είναι χαμηλότερο, όταν προσφέρετε εμπράγματη εξασφάλιση (π.χ. υποθήκη, δέσμευση κατάθεσης, εκχώρηση ασφάλειας ζωής με αξία εξαγοράς). Το επιτόκιο είναι ψηλότερο όταν προσφέρονται μόνο προσωπικές εγγυήσεις.

Ποιο είναι το συνολικό κόστος του δανείου μου;

Το συνολικό κόστος οποιουδήποτε δανείου αποτελείται από τα πιο κάτω:

 •  Τους τόκους
 •  Τα αρχικά έξοδα που καταβάλλονται στην Τράπεζα
 •  Τα κυβερνητικά έξοδα (π.χ. υποθηκευτικά / χαρτόσημα)
 •  Τα έξοδα σε τρίτους (π.χ. έξοδα εκτίμησης ακινήτου).

Σε περίπτωση που το δάνειο δεν αποπληρώνεται κανονικά, καταβάλλονται πρόσθετα έξοδα.

Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;

 • Ο τόκος υπολογίζεται πάντοτε στο καθημερινό υπόλοιπο του δανείου. Με την πάροδο του χρόνου οι τόκοι μειώνονται εφόσον μειώνεται και το υπόλοιπο του δανείου.
 • Ο τόκος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ημερήσιο ποσοστό επιτοκίου του δανείου με το ημερήσιο υπόλοιπό του.

Ποια είναι τα αρχικά έξοδα του δανείου μου;

Τα προσωπικά δάνεια φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται μια φορά, κατά την παραχώρηση του δανείου. Τα έξοδα αυτά είναι τα πιο κάτω:

Αρχικά έξοδα Τράπεζας

 • Έξοδα διευθέτησης: Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται στην Τράπεζα για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας.
 • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: Η χρέωση  πληρώνεται επίσης στην Τράπεζα και είναι ανάλογη με τα έγγραφα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο δάνειο.
 • Κυβερνητικά έξοδα: Τα έξοδα αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία, π.χ. έξοδα εγγραφής υποθήκης στο Κτηματολόγιο και έξοδα για τη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου στον Έφορο Χαρτοσήμων.
 • Έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους: Τα έξοδα αυτά αφορούν στην εκτίμηση που πραγματοποιείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσφέρεται η υποθήκευση ακινήτου ή έξοδα για ασφάλεια ζωής, ως εξασφάλιση.

Τι πρέπει να ξέρω σχετικά με την καταβολή των δόσεων του δανείου μου;

 • Μπορείτε να μας δώσετε γραπτές οδηγίες, ώστε η δόση σας να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενό σας.
 • Πρέπει να πληρώνετε τις δόσεις σας, όπως προνοείται από τους όρους του δανείου σας. Φροντίστε να καθορίσετε μια ημερομηνία που να σας βολεύει. Αν η ημερομηνία πρόκειται να αλλάξει, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικό σας τραπεζίτη.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων, πληρώνετε πρόσθετα έξοδα, τα οποία παρουσιάζονται ως επιβάρυνση στο επιτόκιο για το ποσό που δεν έχει πληρωθεί.
 • Αν διαφοροποιηθούν οι οικονομικές σας συνθήκες και δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στην καταβολή των δόσεων σας κανονικά, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικό σας τραπεζίτη και για συμφωνήστε ένα νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Πώς να υπολογίσω το συνολικό κόστος του δανείου μου;

Μάθετε το ΣΕΠΕ σας.

Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) είναι το συνολικό κόστος του δανείου σας (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των εξόδων που καλείστε να πληρώσετε). Το επιτόκιο εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό ποσού το οποίο έχετε δανειστεί.

Το ΣΕΠΕ σάς παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα συνολικά έξοδα ενός δανείου και είναι το καλύτερο εργαλείο που σας δίνετε για να συγκρίνετε διαφορετικά σχέδια, είτε της Τράπεζάς είτε άλλων τραπεζών.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.