Στεγαστικό Δάνειο Restart

Το πρώτο σας σπίτι με επιδότηση επιτοκίου μέχρι 1,50% από το Υπουργείο Οικονομικών

Επιδότηση Επιτοκίου

μέχρι 1,50% επιδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών

Διάρκεια

Μέχρι και 35 χρόνια

Ποσό δανείου

Μέχρι €300,000

Πλεονεκτήματα

 • Επιδότηση Επιτοκίου μέχρι 1,50%
 • Περίοδος Χάριτος
 • Αναστολή Δόσης
Χαρακτηριστικά

Tο σχέδιο απευθύνεται σε μόνιμους και μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας για διευθετημένες ή σε ρύθμιση φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία (Η ημερομηνία της βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

Εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα σχέδια της Κυβέρνησης.

Νόμισμα

Ευρώ

Πόσο Χρηματοδότησης:

 • Μέχρι και το 80% της αξίας του ακινήτου για ιδιοκατοίκηση, για μόνιμους κατοίκους, με μέγιστο ποσό δανείου €300,000
 • Μέχρι και το 70% της αξίας του ακινήτου για ιδιοκατοίκηση, για μη μόνιμους κατοίκους, με μέγιστο ποσό δανείου €300,000 

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. 

 • Συνεισφορά =<35% - Euribor 6m +2,25%  ΣΕΠΕ: 2,45%  *Σημείωση 1
 • Συνεισφορά >35%   - Euribor 6m +2,20%  ΣΕΠΕ: 2,40%  *Σημείωση 2

 

Μέχρι 1,50% από το Υπουργείο Οικονομικών για περίοδο 4 ετών.

Το σχέδιο δεν χρεώνεται με αρχικά τραπεζικά έξοδα.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας

Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής

35 χρόνια

Ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής

10 χρόνια 

Μέγιστη ηλικία δανειολήπτη στη λήξη του δανείου

65 ετών  

Προειδοποίηση:

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της.  Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα  το δάνειο σας.  Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας. Σε περίπτωση μεταβλητού επιτοκίου το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

Πλεονεκτήματα

Επιδότηση επιτοκίου

Μέχρι 1,50% από το Υπουργείο Οικονομικών για περίοδο 4 ετών.

Περίοδος χάριτος

 • Μέχρι 12 μήνες στο κεφάλαιο.
 • Μέχρι 24 μήνες στο κεφάλαιο ή στο κεφάλαιο και τόκους, αν το σπίτι σας είναι υπο ανέγερση. 

Αναστολή δόσης

Έχετε τη δυνατότητα να αναβάλετε την πληρωμή μέχρι και 2 μηνιαίων δόσεων τον χρόνο (24 δόσεις κατά τη διάρκεια του δανείου σας), αν σας τύχει κάτι απρόοπτο.

Σχεδιασμός δόσεων

Μπορείτε να καθορίσετε το ύψος και τη συχνότητα της δόσης ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Σημειώσεις

*1 Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί σε δάνειο ύψους €100.000 και 20 χρόνια αποπληρωμής με 240 μηνιαίες δόσεις εκ €517,86 χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα. Στο ΣΕΠΕ έχουν υπολογιστεί €1621,89 έξοδα, τα οποία αφορούν έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης , εκτιμητικά έξοδα καθώς και τέλος για εγγραφή Υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Συνολικό πληρωτέο ποσό €125.891,19 

*2 Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί σε δάνειο ύψους €100.000 και 20 χρόνια αποπληρωμής με 240 μηνιαίες δόσεις εκ €515,46 χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα. Στο ΣΕΠΕ έχουν υπολογιστεί €1621,89 έξοδα, τα οποία αφορούν έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης , εκτιμητικά έξοδα καθώς και τέλος για εγγραφή Υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Συνολικό πληρωτέο ποσό €125.315,92.

Σημείωση: Άλλα αναμενόμενα έξοδα για τον δανειολήπτη που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο ΣΕΠΕ = Κόστος ασφάλειας ζωής για τον δανειολήπτη και ασφάλειας πυρός για το υποθηκευμένο ακίνητο. Στον υπολογισμό του ΣΕΠΕ λήφθηκε υπόψη ότι ο πελάτης θα προσκομίσει ασφάλεια ζωής και ασφάλεια πυρός οι οποίες θα εκχωρηθούν και το ακίνητο θα υποθηκευτεί προς όφελος της Τράπεζας.

Περισσότερες Πληροφορίες
 • 800 00 800
 • Για κλήσεις από εξωτερικό +357-22128000
 • Ωράριο Λειτουργίας
 • Δευτέρα-Παρασκευή, 07:45-18:00
 • Σάββατο και Κυριακή, 09:00-17:00
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.