ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑ (Ιδιώτες Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου)
ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Σ.Ε.Π.Ε.2
Καινούργιο Aπό 35% Κυμαινόμενο Βασικό Επιτόκιο
Τράπεζας (ΒΕΤ)
0,14% 3,50% 3,62%
Μέχρι 34% 0,89% 4,25% 4,39%
Aπό 35% Σταθερό 3,25% Δ/Ι Δ/Ι  3,25% 3,36%
Μέχρι 34% Σταθερό 3,50%  3,50%  3,62%
Μεταχειρισμένο    vcxv xcv vxcv xcv    
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
eCar Hire Purchase Για καινούργιο αυτοκίνητο με συνεισφορά από 35% και πάνω, το συνολικό κυμαινόμενο επιτόκιο είναι μειωμένο κατά 0,14% από το αντίστοιχο που παρουσιάζεται πιο πάνω. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις το συνολικό επιτόκιο (κυμαινόμενο ή σταθερό) είναι μειωμένο κατά 0,25%, ανάλογα με το είδος του αυτοκινήτου και το ποσοστό της συνεισφοράς. 

(2)Αφορά έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης
(3)Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) υπολογίστηκε στις 12/11/2018. Στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό πληρωτέο ποσό περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης

Παράδειγμα Χρηματοδότησης Αυτοκινήτου

ΣΚΟΠΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΟΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(σε μήνες)

ΕΞΟΔΑ3 ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ
ΔΟΣΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
AYTOKINHTO
Aπό 35% Κυμαινόμενο  €15.000 60 €22,00 €16.395,69 €273,27
Μέχρι 34%  €16.699,87 €278,35
Aπό 35% Σταθερό 3,25% €16.259,03 €271,59
Μέχρι 34%  Σταθερό 3,50% €16.395,69 €273,27
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ
AYTOKINHTO
Aπό 35% Κυμαινόμενο   €15.000 60 €22,00 €16.699,87 €248,35
Μέχρι 34%  €17.110,88 €285,21
Aπό 35% Σταθερό 3,25% €16.599,06 €276,65
Μέχρι 34%  Σταθερό 3,50% €17.007,57 €283,48
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.