Τι πρέπει να ξέρω πριν κάνω αίτηση για εκπαιδευτικό δάνειο;

Μπορείτε να εξασφαλίσετε εκπαιδευτικό δάνειο αν είστε 18–65 ετών, εργάζεστε ή έχετε άλλες πηγές εισοδήματος.

Τα εκπαιδευτικά δάνεια παραχωρούνται όταν προσφέρονται εξασφαλίσεις. Οι εξασφάλισεις μπορεί να είναι:

 • Προσωπικές εγγυήσεις
 • Υποθήκευση ακινήτου 
 • Δέσμευση καταθετικού λογαριασμού
 • Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής

Το επιτόκιο καθορίζεται ανάλογα με την εξασφάλιση που προσφέρετε. Εξασφαλίζετε χαμηλότερο επιτόκιο, όταν προσφέρετε εμπράγματη εξασφάλιση (π.χ. υποθήκη, δέσμευση κατάθεσης). Το επιτόκιο είναι ψηλότερο όταν παρέχονται μόνο προσωπικές εγγυήσεις.

Τι πρέπει να ξέρω όταν εγκριθεί το εκπαιδευτικό μου δάνειο; 

 • Μπορείτε να μας δώσετε γραπτές οδηγίες, ώστε η δόση σας να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενό σας.
 • Να πληρώνετε τη δόση του δανείου σας, όπως προνοείται από τους όρους του δανείου. Φροντίστε να καθορίσετε μέσω του προσωπικού σας τραπεζίτη, μία ημερομηνία που να σας βολεύει. Αν αυτή η ημερομηνία διαφοροποιηθεί, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικού σας τραπεζίτη.
 • Εάν καθυστερείτε να καταβάλλετε τη δόση, τότε πληρώνετε πρόσθετα έξοδα. Τα έξοδα αυτά παρουσιάζονται ως πρόσθετη επιβάρυνση στο επιτόκιο για το ποσό που δεν έχει πληρωθεί. Για να αποφεύγετε πρόσθετες χρεώσεις, φροντίστε να πληρώνετε τη δόση του δανείου σας στην ώρα του.
 • Αν διαφοροποιηθούν οι οικονομικές σας συνθήκες και δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στην κανονική πληρωμή των δόσεων σας, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικό σας τραπεζίτη για να αποφασίσετε από κοινού ένα νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Tι είναι τα αρχικά έξοδα και τι συμπεριλαμβάνουν;

Τα εκπαιδευτικά σχέδια μπορεί να φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται μία φορά, κατά την παραχώρηση του δανείου:

Αρχικά έξοδα της Τράπεζας

 • Έξοδα διευθέτησης: Για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας.
 • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: Η χρέωση είναι ανάλογη με τα έγγραφα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο δάνειο.
 • Κυβερνητικά έξοδα: Τα έξοδα αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία, π.χ. Έξοδα εγγραφής υποθήκης στο Κτηματολόγιο και χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου στον Έφορο Χαρτοσήμων.
 • Έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους: Tα έξοδα αυτά αφορούν στην εκτίμηση που πραγματοποιείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές, όταν προσφέρεται ως εξασφάλιση η υποθήκευση ακινήτου ή έξοδα για ασφάλεια ζωής.

Πώς να υπολογίσω το συνολικό κόστος του δανείου μου; 

Μάθετε το ΣΕΠΕ του δανείου σας.

 • Το ΣΕΠΕ ( Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) είναι το συνολικό κόστος του δανείου σας (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των εξόδων που καλείστε να πληρώσετε), και εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό ποσού το οποίο έχετε δανειστεί.
 • Το ΣΕΠΕ σάς δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα συνολικά έξοδα ενός δανείου, και είναι το καλύτερο εργαλείο για να συγκρίνετε διαφορετικά σχέδια, είτε της ιδίας της Τράπεζας είτε άλλων τραπεζών, μεταξύ τους.
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.