Πώς κάνω αίτηση για χρηματοδότηση αυτοκινήτου;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στα γραφεία πώλησης αυτοκινήτων μέσω της 1Bank ή σε οποιοδήποτε κατάστημά μας αν είστε 18–65 ετών, εργάζεστε ή έχετε άλλες πηγές εισοδήματος.

Χρειάζομαι εξασφαλίσεις;

Εξασφάλιση είναι το ίδιο το αυτοκίνητο. Όμως, μπορεί να σας ζητηθούν και πρόσθετες εξασφαλίσεις (π.χ. προσωπικές εγγυήσεις ή δέσμευση κατάθεσης).

Με ποια μέθοδο χρηματοδοτείται το αυτοκίνητό μου;

Mε τη μέθοδο της ενοικιαγοράς. Όταν εγκριθεί η χρηματοδότηση,  το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στο όνομα της Τράπεζας Κύπρου και στο όνομά σας, πληρώνουμε τον πωλητή και παίρνετε άμεσα το αυτοκίνητό σας. Με την εξόφληση, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στο όνομά σας, όταν  καταβληθεί ένα μικρό συμβολικό ποσό στην Τράπεζα ως δικαίωμα αγοράς.

Πότε πρέπει να πληρώνω τη δόση μου;

Δεν πρέπει να καθυστερείτε στην αποπληρωμή των δόσεων σας, όπως έχετε συμφωνήσει και αναγράφεται στο συμβόλαιό σας, για να μην επιβαρύνεστε με πρόσθετα έξοδα. Μπορείτε να δώσετε γραπτές οδηγίες στην Τράπεζα, ώστε η δόση σας να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενό σας.

Τι γίνεται σε περίπτωση που δυσκολεύομαι να αντεπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου για αρκετό διάστημα;

Σε περίπτωση που καθυστερήσετε στην καταβολή των δόσεων, καταβάλλετε πρόσθετα έξοδα, τα οποία παρουσιάζονται ως επιβάρυνση στο επιτόκιο για το ποσό που δεν έχει καταβληθεί. Αν διαφοροποιηθούν οι οικονομικές σας συνθήκες και δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στην κανονική πληρωμή των δόσεων, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικό σας τραπεζίτη, ώστε να βρείτε από κοινού ένα νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Υπάρχει επιβάρυνση σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης;

Η χρηματοδότηση του αυτοκινήτου σας τιμολογείται με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο. Δεν χρεώνεται με έξοδα πρόωρης εξόφλησης (αποζημίωση). 

Ποιο είναι το συνολικό κόστος της χρηματοδότησής μου;

Το συνολικό κόστος καθορίζεται από:

  • Τους τόκους
  • Το δικαίωμα αγοράς, όπως καθορίζεται στο συμβόλαιο 
  • Τα κυβερνητικά έξοδα (π.χ. χαρτόσημα, έξοδα μεταβιβάσεων).

Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;

  • Ο τόκος υπολογίζεται πάντοτε στο καθημερινό υπόλοιπο. Με την πάροδο του χρόνου οι τόκοι μειώνονται, όταν μειώνεται και το υπόλοιπο.
  • Ο τόκος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ημερήσιο ποσοστό επιτοκίου με το ημερήσιο υπόλοιπο.

Τι είναι το ΣΕΠΕ;

Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) είναι το συνολικό κόστος της χρηματοδότησής σας (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των τραπεζικών εξόδων που καλείστε να πληρώσετε), και εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό της χρηματοδότησης.

Το ΣΕΠΕ σάς δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα συνολικά έξοδα της χρηματοδότησης και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να συγκρίνετε διαφορετικά σχέδια, είτε της Τράπεζας μας, είτε άλλων τραπεζών μεταξύ τους.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.