ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – STOP STATEMENT

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που έγιναν συνδρομητές της 1bank κατόπιν προσωπικής αίτησης και όχι αίτησης που έχει υποβληθεί από νομικό πρόσωπο.

2.  Συμμετοχή στην κλήρωση αποκτούν οι πελάτες που θα προχωρήσουν ή έχουν ήδη προχωρήσει παλαιότερα στην κατάργηση της μηνιαίας αποστολής κατάστασης λογαριασμού (statement) πιστωτικής κάρτας μέσω 1bank, μέχρι το τέλος του διαγωνισμού (μέχρι 31/10/2019).

3. Κάθε πελάτης που θα επιλέξει ή έχει ήδη επιλέξει την κατάργηση αποστολής μηνιαίας κατάστασης λογαριασμού, είτε σε έναν είτε και σε περισσότερους λογαριασμούς πιστωτικής κάρτας, θα έχει μια συμμετοχή στην κλήρωση

4. Στην κλήρωση θα αναδειχθεί ένας μεγάλος τυχερός που θα κερδίσει το 100% ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο NISSAN LEAF

5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2019.

6. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και  Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των Κατόχων Καρτών.

7. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή της επιβράβευσης.

8.  Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή στη ενέργεια αυτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της ενέργειας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

9.  Η συμμετοχή στην κλήρωση θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων της υπηρεσίας 1bank και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας.

10. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

11. Το άτομο που θα κληρωθεί, θα πρέπει να απαντήσει ορθά σε μία ερώτηση που θα του υποβληθεί. Με την αποδοχή του δώρου δεσμεύεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων που θα επιλέξει η Τράπεζα.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.