Αιτήσεις για αναστολή δόσεων & τόκων (Covid-19)

Με βάση τον Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμο του 2020 και το σχετικό Διάταγμα (ημερ.15/01/2021), η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει την διαδικασία που οι πελάτες της μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για αναστολή δόσεων και τόκων των πιστωτικών διευκολύνσεών τους ως πιο κάτω:

Δικαιούχοι είναι οι πιο κάτω κατηγορίες πελατών:

  1. Φυσικά Πρόσωπα / Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διατηρούν πιστωτικές διευκολύνσεις με υποθήκη την κύρια κατοικία της οποίας η αγoραία αξία δεν υπερβαίνει τις €350.000
  2. Εταιρείες / Αυτοεργοδοτούμενοι που διατηρούν πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού και οι εργασίες τους βρίσκονται υπό υποχρεωτική αναστολή με βάση το περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα (Αρ.2) του 2021 που εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Κεφ. 260) στις 8 Ιανουαρίου 2021. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από τον ελεγκτή / λογιστή της επιχείρησης ότι ή εταιρεία είναι σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών.
  3. Εταιρείες του ξενοδοχειακού κλάδου που διατηρούν πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πελάτες των πιο πάνω κατηγοριών οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, νοουμένου ότι οι πιστωτικές διευκολύνσεις τους ΔΕΝ παρουσίαζαν καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 (οι συνολικές καθυστερήσεις σε επίπεδο Τράπεζας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα €100 για δάνεια λιανικής τραπεζικής και €500 για επιχειρηματικά δάνεια) ΚΑΙ για τους οποίους ισχύει ένα εκ των δύο σημείων πιο κάτω:

  1. Δεν έχουν επωφεληθεί πλήρως από αναστολή καταβολής δόσεων για συνολική περίοδο εννέα (9) μηνών, περιλαμβανομένων και των τόκων, σε πιστωτικές διευκολύνσεις τους την περίοδο μεταξύ τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
  2. Έχουν επωφεληθεί από αναστολή καταβολής δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων, σε πιστωτικές διευκολύνσεις τους την περίοδο μεταξύ τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για περίοδο μικρότερη από εννέα (9) μήνες.  Οι πελάτες αυτοί μπορούν να αιτηθούν αναστολή καταβολής δόσεων για περίοδο τόσων μηνών όσων υπολείπονται μέχρι να συμπληρωθούν 9 μήνες.

Σημειώνεται ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου, 2021.  Οι αιτήσεις δεν μπορούν να αφορούν διευκολύνσεις που υπογράφτηκαν μετά τις 30 Μαρτίου 2020.

Οι αιτήσεις αφορούν πρωτοφειλέτες και συνοφειλέτες (ιδιώτες/αυτοεργοδοτούμενους/εταιρείες) και πρέπει να συμπληρώνονται ως πιο κάτω:

  1. Αίτηση Α (πρωτοφειλέτης): Να συμπληρώνεται μόνο από τον πρωτοφειλέτη.
  2. Αίτηση Β (συνοφειλέτες):  Να συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που η πιστωτική διευκόλυνση παραχωρήθηκε σε πέραν του ενός οφειλέτη, από όλους τους συνοφειλέτες.

Οι πελάτες που εξυπηρετούνται από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας πρέπει να αποστέλλουν την συμπληρωμένη αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid@bankofcyprus.com  Ενημέρωση για την παραλαβή των αιτήσεών σας θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία έχετε υποβάλει την αίτησή σας.

Οι πελάτες που εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Business Centres), την Υπηρεσία Επιχειρήσεων (Corporate Banking), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών (International Banking) και  τη Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων (Global Corporate Banking & Markets) μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid@bankofcyprus.com , είτε στον Προσωπικό Λειτουργό Εξυπηρέτησης τους. 

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο πελάτης δεν διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τότε η αίτηση του θα μπορεί να αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ), ως πιο κάτω:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΑΣΙΝΟΥ 51, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, Τ.Τ 2002, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΦΑΞ:  25150380 ή 25150331

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.