Αιτήσεις για αναστολή δόσεων & τόκων (Covid-19)

Με βάση τον Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμο του 2020 και τα σχετικά Διάταγμα (ημερ. 30/03/2020 και 07/05/2020),  η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει την διαδικασία που οι πελάτες της μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για αναστολή δόσεων και τόκων των πιστωτικών διευκολύνσεών τους (περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί καρτών).

Οι αιτήσεις αφορούν Πρωτοφειλέτες, Συνοφειλέτες και Εταιρείες και πρέπει να συμπληρώνονται ως πιο κάτω:

  1. Αίτηση Α (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Πρωτοφειλέτη): Να συμπληρώνεται μόνο  από τον Πρωτοφειλέτη.
  2. Αίτηση Β (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συνοφειλετών):  Να συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που η πιστωτική διευκολύνση παραχωρήθηκε σε πέραν του ενός οφειλέτη, από όλους τους Συνοφειλέτες.
  3. Αίτηση Γ (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εταιρείας): Να συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που η πιστωτική διευκόλυνση αφορά Εταιρεία, από ένα τουλάχιστον Διευθυντή της Εταιρείας.

Οι πελάτες που εξυπηρετούνται από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας πρέπει να αποστέλλουν την συμπληρωμένη αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid@bankofcyprus.com.  Ενημέρωση για τις αιτήσεις σας θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία έχετε υποβάλει την αίτησή σας.

Οι πελάτες που εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Business Centres), την Υπηρεσία Επιχειρήσεων (Corporate Banking), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών (International Banking) και  τη Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων (Global Corporate Banking & Markets) μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον Προσωπικό Λειτουργό Εξυπηρέτησης τους. 

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο πελάτης δεν διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τότε η αίτηση του θα μπορεί να αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) ως πιο κάτω:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΑΣΙΝΟΥ 51, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, Τ.Τ 2002, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΦΑΞ25150380 ή 25150331

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.