ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

Υποβάλλω αίτηση για την έκδοση σε εμένα κάρτας της Τράπεζας Κύπρου και δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι αληθινά και ακριβή. Επίσης αιτούμαι και σας εξουσιοδοτώ να εκδώσετε, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της κάρτας που αποτελούν μέρος της παρούσας αίτησης, κάρτα στο άτομο που κατονομάζεται πιο κάτω και ή που θα κατονομάσω από καιρού εις καιρό για χρήση στο λογαριασμό μου και δηλώνουμε τόσο εγώ ως αιτητής κύριας κάρτας όσο και οι αιτητές πρόσθετων καρτών, ότι ευθυνόμαστε προσωπικά και αλληλέγγυα για όλες τις συναλλαγές που γίνονται με κάρτες καθώς και για ολόκληρο το από καιρού  εις καιρό χρεωστικό υπόλοιπο του/των λογαριασμού/ών κάρτας/ών. Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης καρτών και την πρακτική που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, και έχω σήμερα παραλάβει αντίγραφο τούτων.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματα σας και άλλες σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια και χρήση των δεδομένων σας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η ‘Τράπεζα’), παρακαλούμε διαβάστε τη ‘Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’ της Τράπεζας η οποία είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας ή/και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofcyprus.com.cy.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.