Κέρδισε €300 πληρώνοντας με BoC Wallet

5 τυχεροί κάθε μήνα μέχρι 31/12/2021. Φέτος, πληρώνεις εύκολα και γρήγορα με το ηλεκτρονικό σου πορτοφόλι και διεκδικείς €300 στην κάρτα σου.

 • 1 Κάνε τις συναλλαγές σου με το BoC Wallet σου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021
 • 2 Μπες σε μηνιαία κλήρωση στην οποία αναδεικνύονται 5 τυχεροί που κερδίζουν από €300 ο καθένας
 • 3 'Οσες περισσότερες συναλλαγές κάνεις με BoC Wallet, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να είσαι ανάμεσα στους 60 τυχερούς του 2021
 • 4 Κάθε συναλλαγή ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση

Μάθετε περισσότερα

Πληροφορίες

  • Οι πελάτες που θα διενεργήσουν συναλλαγή χρησιμοποιώντας Boc Wallet App με κάρτες της
  • Τράπεζας Κύπρου σε επιχειρήσεις στην Κύπρο και εξωτερικό θα μπαίνουν σε κλήρωση για να
  • κερδίσουν €300.
  • Η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνεται ως εξής:
   • μία φορά τον μήνα
   • 5 τυχεροί θα κληρώνονται κάθε μήνα
   • Κάθε τυχερός θα παίρνει €300
  • Η ισχύς της ενέργειας αυτής θα είναι από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2021
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσει ο πελάτης τα πιο πάνω είναι να διενεργήσει τουλάχιστο μία
  • συναλλαγή με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου μέσω του Boc Wallet App σε επιχειρήσεις στην Κύπρο
  • και εξωτερικό, κατά την προαναφερθείσα περίοδο.
  • Κάθε συναλλαγή είναι μία συμμετοχή στην κλήρωση.
  • Κάθε πελάτης θα μπορεί να λάβει μόνο μια φορά την πίστωση του ποσού.
  • Οι ακόλουθες συναλλαγές δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενέργεια: (α) αναλήψεις μετρητών (β)
  • καταθέσεις μετρητών ή επιταγών (γ) αυτόματες εντολές πληρωμής (δ) τραπεζικές χρεώσεις όπως π.χ.
  • πληρωμή συνδρομής καρτών, επανεκτύπωση PIN κλπ (ε) συναλλαγές για την πληρωμή φόρων και
  • τελών κυβερνητικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών) και οι πληρωμές
  • λογαριασμών κοινής ωφελείας.
  • Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε
  • ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν
  • να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή της επιβράβευσης.
  • Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και
  • να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή στη ενέργεια αυτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που
  • παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της ενέργειας
  • ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
  • Οι κάτοχοι των Καρτών δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών καθώς και από
  • οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρού εις καιρόν.
  • Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις
  • σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών.
  • Η συμμετοχή στην ενέργεια αυτή θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων
  • Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου.
  • Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο

Νικητές Κλήρωσης

 • ANDREAS ANASTASIOU

  MARIA PETROU

  MARIA PAPADOPOULOU

  MARIAN MIHAI

  VASILEIOS ROUTSIS

 • DMITRY BRYLEV

  ELENI EXADAKTYLOU

  SOFIA CHRISTODOULOU

  ANTONIS TEMENOS

  MYRIA PITTA

 • EMMANOUIL KOMPITSIS

  ELENI IACOVOU

  GIANNIS TSINGOS

  ALEKOS STELIOU

  MICHALIS MICHAEL

 • ANTONIS PAPANTONIOU

  DEMETRAKIS CHRISTODOULOU

  ANDREAS CHARALAMBOUS

  GEORGE PATTICHIS

  RANKO PERIC