Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Aπό 15/12/2021 τα βασικά επιτόκια της Τράπεζας διαμορφώνονται ως πιο κάτω:  

 Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας

 2.3240%

 Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων

 1.3240%

 Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων

 0.5740%