Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Aπό 15/09/2021 τα βασικά επιτόκια της Τράπεζας διαμορφώνονται ως πιο κάτω:  

 Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας

 2.3320%

 Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων

 1.3320%

 Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων

 0.5820%