Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Aπό 15/03/2024 τα βασικά επιτόκια της Τράπεζας διαμορφώνονται ως πιο κάτω:  

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας  15/12/2023

Από:

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας 15/03/2024

Σε:

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας

3.2467%

3.4974%

Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων

2.2467%

2.4974%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων

1.4967%

1.7474%

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας Κύπρου

1.0067%

1.2574%