Μεταφορές & Πληρωμές

Χρησιμοποιήστε τα Ψηφιακά Κανάλια της 1bank για άμεσες μεταφορές και πληρωμές και εξόφληση των υποχρεώσεών σας.

Κύριες επιλογές Μεταφορών & Πληρωμών

Όλες οι χρηματικές συναλλαγές μπορούν να οριστούν για εκτέλεση μέχρι 6 μήνες μετά (μελλοντικές μεταφορές).

Μπορείτε να εκτελείτε μεταφορές και πληρωμές από όλους τους συνδεδεμένους και εξουσιοδοτημένους στη συνδρομή σας λογαριασμούς, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα.

Επιπλέον Δυνατότητες
 • Παρακολούθηση της κατάστασης της κάθε συναλλαγής μέσω της επιλογής Λογαριασμοί > Κατάσταση Συναλλαγών.
 • Εκτύπωση και αποθήκευση αντίγραφου κάθε συναλλαγής σε μορφή pdf
 • Εκτέλεση συναλλαγών με καθορισμό πολλαπλών υπογραφών.
 • Δημιουργία προτύπων για ταχύτερη εκτέλεση συναλλαγών που εκτελείτε συχνά
 • Δημιουργία πάγιων εντολών μεταφοράς.
 • Ακύρωση συναλλαγών με μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης.
 • Αγορά χρόνου ομιλίας (eShop για CYTA και ΜΤΝ).
 • Δημιουργία προειδοποίησης μεταφοράς για λογαριασμούς προειδοποίησης.
Μειωμένες Χρεώσεις

Όλες οι συναλλαγές σας μπορούν να εκτελούνται με δωρεάν ή μειωμένες χρεώσεις. Κάντε κλικ εδώ για τον Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων.

SMS Digipass & Digipass APP Νέα Digipass της 1bank, για πρόσθετη ευκολία και ασφάλεια στις συναλλαγές σας Περισσότερα
Περισσότερες Πληροφορίες
 • 800 00 800
 • Για κλήσεις από εξωτερικό +35722128000
 • Ωράριο Λειτουργίας
 • Δευτέρα έως Παρασκευή, από 07:45 μέχρι 18:00
 • Σάββατο και Κυριακή 09:00 μέχρι 17:00
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.