Ρυθμίσεις - Ενημέρωση Προσωπικών Στοιχείων

Λειτουργικότητα μέσω της οποίας μπορείτε να ενημερώσετε τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούνται στα αυατήματα της Τράπεζας.

Γενικές πληροφορίες

  • Η διαδικασία Ενημέρωσης Προσωπικών Στοιχείων θα ενεργοποιείται αυτόματα κατά την πρώτη σύνδεση σας, ένα μήνα πριν την λήξη της ημερομηνίας επικαιροποίησης  των δεδομένων σας στα συστήματα της Τράπεζας.. 
  • Η επιλογή ¨Ενημέρωση Προσωπικών Στοιχείων¨,  βρίσκεται  κάτω από την επιλογή Ρυθμίσεις> Προσωπικά Δεδομένα Ενημέρωση.  
  •  Με την υποβολή των επικαιροποιημένων πληροφοριών, οι πληροφορίες θα περάσουν στον Τραπεζίτη σας, ο οποίος, αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσει  μαζί σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
  • Για όλα τα δεδομένα που χρειάζονται επικαιροποίηση,  θα εμφανίζονται τα υφιστάμενα δεδομένα  (τρέχουσα τιμή) και θα μπορείτε όπου χρειάζεται να  κάνετε αλλαγές (νέα τιμή).
  • Χρησιμοποιήστε το κουμπί ¨Προσθήκη¨ για επιπρόσθετες γραμμές δεδομένων (όπου υφίσταται).
  • Χρησιμοποιήστε το κόκκινο ¨Χ¨ δίπλα από κάθε πεδίο, για να αφαιρέσετε γραμμές δεδομένων (όπου υφίσταται).
  • Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ¨Επιστροφή¨ και ¨Επόμενο¨ για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτέλωνπληροφοριών.
  • Τα πεδία που προσδιορίζονται με ένα κόκκινο σημάδι στην αρχή είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν πριν την μετακίνηση από την υφιστάμενη καρτέλα.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

Πληροφορίες

  • Είδος Ταυτοποίησης: Επιλέξτε τον τύπο του ταυτοποίησης σας μεταξύ Ταυτότητας, Διαβατήριο και Ταυτότητας Πολιτικού Πρόσφυγα (ισχύει μόνο αν η χώρα έκδοσης είναι η Κύπρος).
  • Χώρα: Επιλέξτε την χώρα έκδοσης  για τη σχετική ταυτότητα ή διαβατήριο σας.
  • Αριθμός: Εισάγετε τον  σχετικό αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).
  • Ημερ. Έκδοσης: Εισάγετε την ημερομηνία έκδοσης  του σχετικού αριθμού ταυτότητας ή διαβατηρίου (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).
  • Ημερ. Λήξης: Εισάγετε την Ημερομηνία λήξης του σχετικού αριθμού ταυτότητας ή διαβατηρίου (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).
  • Ημερ. Γέννησης: Εισάγετε την ημερομηνία γέννησης σας (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).
  •  Χώρα Γέννησης: Επιλέξτε τη Χώρα Γέννησης (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).
  •  Πόλη Γέννησης: Εισάγετε την Πόλη Γέννησης (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).
  • Χώρα Διαμονής: Εισάγετε Χώρα διαμονής (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).
  • Όνομα Εργοδότη: Εισάγετε τον Όνομα Εργοδότη (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).
  •  Κατηγορία Επαγγέλματος: Επιλέξτε την κατηγορία για την Επαγγέλματος (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).
  •  Επάγγελμα: Επιλέξτε το Επάγγελμα (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).

  Πληροφορίες Διεύθυνσης

  •  Χώρα: Επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας (εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).
  • Περιοχή/Επαρχία: Επιλέξτε την Επαρχία (εάν η διεύθυνση είναι στη Κύπρο)/ Καταχωρήστε την Επαρχία (εάν η διεύθυνση είναι εκτός Κύπρου).
  • Ταχ. Κώδικας: Επιλέξτε το Ταχυδρομικό Κώδικα (εάν η διεύθυνση στη Κύπρο)/ Καταχωρήστε τον Ταχυδρομικό Κώδικα (εάν η διεύθυνση είναι εκτός Κύπρου).
  • Αριθμός Διεύθυνσης: Εισάγετε τον αριθμό διεύθυνσης
  • Διεύθυνση: Επιλέξετε τη Διεύθυνση (διεύθυνση στη Κύπρο)/ Καταχωρήστε την Διεύθυνση (διεύθυνση εκτός Κύπρου).

Οικονομικές Πληροφορίες / Πληροφορίες Συναλλαγών Τραπεζικών Λογαριασμών

  • Πηγή Εσόδων: Επιλέξτε από τις κατηγορίες πηγής  εισοδήματος.
  • Ετήσιο Ποσό Εσόδων (σε EUR): Καταχωρήστε το ετήσιο εισόδημα για αυτή τη Κατηγορία εισοδήματος.
  • Αναμενόμενο Ετήσιο Ποσό – Χρεωστικής Κίνησης (σε EUR)): Καταχωρήστε τις αναμενόμενες ετήσιες χρεώσεις για τις Τραπεζικές σας συναλλαγές (Συνολικές αναμενόμενες ετήσιες πληρωμές / αναλήψεις).
  • Αναμενόμενο Ετήσιο Ποσό –  Πιστωτικής Κίνησης (σε EUR): Καταχωρήστε τις αναμενόμενες ετήσιες πιστώσεις για τις τραπεζικές σας  συναλλαγές. (Συνολικές αναμενόμενες ετήσιες καταθέσεις).

Άλλες Πληροφορίες / Φορολογικές Πληροφορίες

  • Άλλες πληροφορίες: Εισάγετε ¨ΝΑΙ¨ ή ¨ΟΧΙ¨ αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας (ο / η σύζυγος / παιδιά) ή συγγενή, θεωρείται πολιτικό πρόσωπο(εάν διαφέρει από την τρέχουσα τιμή).. Αν ¨ΝΑΙ¨, πατήστε Προσθήκη.
  • Σχέση με πολιτικό πρόσωπο: Επιλέξτε το είδος της σχέσης με το Πολιτικό Πρόσωπο.
  • Όνομα Πολιτικού προσώπου: Καταχωρήστε το όνομα του Πολιτικού Προσώπου.
  • Θέση Πολιτικού προσώπου: Επιλέξτε τη θέση του πολιτικού προσώπου.
  • Χώρα Πολιτικού προσώπου: Επιλέξτε τη χώρα που το πολιτικό πρόσωπο είναι πολιτικά ενεργό.
  • Ημερ. κατά την οποία ξεκίνησε η πολιτική καριέρα: Καταχωρήστε την ημερομηνία που ξεκίνησε η πολιτική καριέρα.
  • Ημερ. κατά την οποία έληξε η πολιτική καριέρα: Καταχωρήστε την ημερομηνία που η πολιτική καριέρα τελείωσε (αν ισχύει).
  • Θεωρείστε κάτοικος των ΗΠΑ για φορολογικούς σκοπούς?: Εισάγετε ¨ΝΑΙ¨ ή ¨ΟΧΙ¨.
  • Αν ναι, ποια είναι η Αριθμός Φορολογικής ταυτότητας σας;: Αν ¨ΝΑΙ¨, δώστε τον Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας σας.
  • Προσθέστε όλες τις υπόλοιπες χώρες, εκτός των ΗΠΑ, στις οποίες είστε Φορολογικός Κάτοικος (συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου): Πατήστε το ¨Προσθήκη¨ για πρόσθεση Χώρας.
  • Χώρα: Επιλέξτε Χώρα φορολογικής κατοικίας.
  • Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας: Καταχωρήστε τον αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας σας για τη σχετική χώρα.

Eπιβεβαίωση

  • Επιστροφή: Πιέστε για να επιστρέψετε στις καρτέλες πληροφοριών και να αναθεωρήσετε επιπρόσθετα εάν χρειάζεται.
  • Επιβεβαίωση: Πιέστε για να υποβάλετε τα ενημερωμένα στοιχεία.
  • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης  με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

> Επιστροφή στις Ρυθμίσεις
Αρχική

 

 

 

 

 

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.