Ερωτήσεις Ασφαλείας

Νέα μέθοδος επιβεβαίωσης αυθεντικότητας των συναλλαγών μέσω 1bank

Γενικά

Η Τράπεζα Κύπρου τοποθετεί την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των συναλλαγών σας μέσω των Ψηφιακών Καναλιών τής 1bank υψηλά στις προτεραιότητές της. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, έχουν ήδη υιοθετηθεί διάφορα μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι οικονομικές σας δραστηριότητες μέσω Internet και Mobile Banking πραγματοποιούνται με ασφάλεια.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, η 1bank ανακοινώνει έναν πρόσθετο μηχανισμό ταυτοποίησης της αυθεντικότητας των συνδρομητών ή/και συναλλαγών, τις «Ερωτήσεις Ασφαλείας».

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδό σας (login) στην 1bank (Internet & Mobile Banking) πρέπει να απαντήσετε σε μια σειρά προσωπικών «Ερωτήσεων Ασφαλείας». Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές ενδέχεται να σας ζητηθούν σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον για σκοπούς επιβεβαίωσης είτε κατά την προσπάθεια σύνδεσής σας στην 1bank είτε κατά την εκτέλεση κάποιας άλλης συναλλαγής.

Σε περίπτωση που διατηρείτε περισσότερες από μια συνδρομές (User IDs), θα πρέπει να απαντήσετε μόνο μια φορά.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις πιο κάτω πληροφορίες για τη συλλογή των δεδομένων αυτών.

Κατά τη σύνδεσή σας στο Internet και Mobile Banking, θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία, για να απαντήσετε σε 4 «Ερωτήσεις Ασφαλείας».

Ερωτήσεις Ασφαλείας - Σημαντικές Πληροφορίες

1. Στα πλαίσια εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (‘PSD 2’) και για σκοπούς ασφαλούς πρόσβασης στην Υπηρεσία 1bank καθώς και για την ασφαλή εκτέλεση των συναλλαγών σας, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ( η "Τράπεζα") υιοθετεί την διαδικασία απάντησης "Ερωτήσεων Ασφαλείας".


2. Δια του παρόντος, ενημερώνεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την καταχώρηση των ορθών απαντήσεων στις "Ερωτήσεις Ασφαλείας" που έχετε επιλέξει.


3. Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι οι απαντήσεις σας θα αποκρυπτογραφηθούν και δεν θα τύχουν οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας από την Τράπεζα, πέραν των σκοπών που αναφέρονται πιο πάνω.


4. Η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, έμμεσων απωλειών ή ζημιών, ή οποιαδήποτε απώλεια και ζημιά που προέρχεται από λανθασμένη καταχώρηση απαντήσεων και/ή από κοινοποίηση των απαντήσεων σας σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και/ή λόγω μη πρόσβασης σας στην Υπηρεσία 1bank και/ή μη εκτέλεσης των συναλλαγών σας και/ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο/αιτία που υπερβαίνει τον έλεγχο της Τράπεζας.

Βήμα 1: Ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας

Ελέγξτε τα καταχωρημένα (στην Τράπεζα) στοιχεία επικοινωνίας

Βεβαιώστε ότι ο καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι ορθά. Αν ο αριθμός κινητού που παρουσιάζεται δεν είναι σωστός, μπορείτε να τον αλλάξετε μέσω του 1bank Internet ή Mobile Banking (απαραίτητη η χρήση Digipass) ή μέσω Καταστήματος της Τράπεζας Κύπρου.

Βήμα 2: Απαντήστε στις Ερωτήσεις

Απαντήστε στις Ερωτήσεις

Θα σας δοθούν δώδεκα (12) ερωτήσεις, εκ των οποίων οι έξι (6) σε δύο διαφορετικές λίστες. Θα πρέπει να απαντήσετε σε δύο (2) ερωτήσεις από τη Λίστα A και σε 2 από τη Λίστα Β

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τις απαντήσεις σας:

 1. Η Λίστα A περιέχει ερωτήσεις που απαιτούν μονολεκτική απάντηση. Στην απάντησή σας γίνονται δεκτοί χαρακτήρες και αριθμοί (π.χ. η απάντησή σας να περιέχει γράμματα του Αλφαβήτου Α Β Γ και / ή αριθμούς 1 2 3).
 2. Η Λίστα Β περιέχει ερωτήσεις που απαιτούν μόνο αριθμητικές απαντήσεις. Θα πρέπει να απαντήσετε δηλαδή με έναν αριθμό χωρίς δεκαδικά ψηφία.
 3. Γενικότερα οι απαντήσεις σας πρέπει να περιέχουν το μέγιστο 35 χαρακτήρες, χωρίς κενά και / ή σύμβολα.
 4. Μπορείτε να απαντήσετε στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά και Κινέζικα.
 5. Είναι σημαντικό να θυμάστε τις απαντήσεις σας και τη γλώσσα που χρησιμοποιήσατε.
Βήμα 3: Μέθοδος επιβεβαίωσης

Επιλέξτε τη μέθοδο επιβεβαίωσης

Σε αυτό το βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο επιβεβαίωσης των απαντήσεών σας. Επιλέξτε μία ανάμεσα σε 3 μεθόδους. Κάθε μέθοδος είναι διαθέσιμη δεδομένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Digipass OTP (δεδομένου ότι είστε κάτοχος ενεργοποιημένου Digipass)
 • Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης σε email (δεδομένου ότι έχετε καταχωρημένη έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση στο αρχείο της Τράπεζας)
 • Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης σε αριθμό κινητού τηλεφώνου (δεδομένου ότι υπάρχει καταχωρημένος έγκυρος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο αρχείο της Τράπεζας)
Βήμα 4: Επιβεβαίωση

Επιβεβαιώστε τα προηγούμενα βήματα

Σε αυτό το βήμα, επιβεβαιώστε τις απαντήσεις σας και τον τρόπο επιβεβαίωσης. Επιλέξτε «Επιβεβαίωση» για ολοκλήρωση της διαδικασίας ή επιλέξτε «Πίσω» εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Εάν ξεχάσετε τις απαντήσεις σας

Στη περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τις απαντήσεις σας στις «Ερωτήσεις Ασφαλείας», είτε γιατί τις έχετε ξεχάσει ή γιατί θέλετε να δώσετε άλλη απάντηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο της 1bank για επαναφορά (RESET) της διαδικασίας καταχώρησης νέων απαντήσεων. 

Μπορείτε επίσης να επαναλάβετε τη διαδικασία υποβολής νέων απαντήσεων μέσω Internet και Mobile Banking από την επιλογή μενού «Ρυθμίσεις», νοουμένου ότι είστε κάτοχος ενεργοποιημένου Digipass.

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία υποβολής νέων απαντήσεων, θα πρέπει να ακολουθήσετε ξανά τα βήματα 1 μέχρι 4 όπως περιγράφονται πιο πάνω.

Περισσότερες Πληροφορίες
 • 800 00 800
 • Για κλήσεις από εξωτερικό +35722128000
 • Ωράριο Λειτουργίας
 • Δευτέρα έως Παρασκευή, από 07:45 μέχρι 18:00
 • Σάββατο και Κυριακή 09:00 μέχρι 17:00
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.