1. Πως μπορώ να ελέγξω την κατάσταση της συναλλαγής μου;
2. Μπορώ να αποθηκεύσω τα στοιχεία συγκεκριμένης συναλλαγής για μελλοντική χρήση;
3. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα αποθηκευμένο πρότυπο;
4. Μπορώ να απομονώσω και να βλέπω μόνο συγκεκριμένες συναλλαγές του Μενού;
5. Πως μπορώ να βάλω σε σειρά προτεραιότητας τους λογαριασμούς μου;
6. Μπορώ να θέσω κριτήρια για να έχω πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα; (Φιλτράρισμα)
7. Μπορώ να αλλάξω το μέγεθος των γραμμάτων στην οθόνη μου;
8. Πως μπορώ να πάρω απόδειξη της συναλλαγής μου;
9. Έχω την δυνατότητα να εκτελέσω μελλοντικές μεταφορές και πληρωμές?
10. Μπορώ να διεξάγω μαζικές πληρωμές μέσω 1bank;

1. Πως μπορώ να ελέγξω την κατάσταση της συναλλαγής μου;

Μετά από κάθε συναλλαγή πρέπει να επισκέπτεσαι τη σελίδα "Κατάσταση Συναλλαγών" έτσι ώστε να βεβαιώνεις την κατάσταση της συναλλαγής.

Την "Κατάσταση Συναλλαγών" μπορείς να την εντοπίσεις:

 • επιλέγοντας τον αριθμό συναλλαγής ο οποίος παρουσιάζεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σου
 • ή στη επιλογή Κατάσταση Συναλλαγών κάτω από το μενού "Λογαριασμοί" και επιλέγοντας τον αριθμό λογαριασμού από τον οποίο έχεις κάνει την συναλλαγή. Υπάρχουν εννιά διαφορετικές "καταστάσεις συναλλαγών" ως ακολούθως:
  • Ολοκληρώθηκε: Η συναλλαγή έχει αποσταλεί από το σύστημα 1bank στο κύριο σύστημα της Τράπεζας και έχουν γίνει οι αντίστοιχες πράξεις στους λογαριασμούς.
  • Αναμένεται Έγκριση: Η συναλλαγή έχει δημιουργηθεί όμως χρειάζεται έγκριση. Ισχύει μόνο σε περιπτώσεις πολλαπλών υπογραφών.
  • Σε εκκρεμότητα (Μελλοντική Εκτέλεση): Η συναλλαγή αναμένεται να εκτελεστεί την Ημερομηνία Εκτέλεσης.
  • Καταχωρήθηκε: Η συναλλαγή έχει αποσταλεί από το σύστημα του 1bank στο κύριο σύστημα της Τράπεζας όμως δεν έχει ληφθεί ακόμα επιβεβαίωση πραγματοποίησης της συναλλαγής.
  • Παραλήφθηκε: Η συναλλαγή έχει αποσταλεί από το σύστημα 1bank στο κύριο σύστημα της Τράπεζας και θα διεκπεραιωθούν μέσω των ψηφιακών καναλιών των καταστημάτων της Τράπεζας. Εφαρμόζεται στην επιλογή Εμβάσματα (Κύπρος) σε ΕΥΡΩ μέχρι το ποσό 50,000 και όπου ο λογαριασμός του δικαιούχου που θα πιστωθεί βρίσκεται σε τράπεζα στην Κύπρο.
  • Δημιουργήθηκε: Η συναλλαγή δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί στο κύριο σύστημα της Τράπεζας
  • Ακυρώθηκε: Η συναλλαγή ήταν σε Κατάσταση Αναμένεται Έγκριση ή Σε εκκρεμότητα (Μελλοντική Εκτέλεση) και απορρίφθηκε από ένα Χρήστη.
  • Απορρίφθηκε: Η συναλλαγή έχει απορριφθεί από το κύριο σύστημα της Τράπεζας. Βάζοντας τον κέρσορα πάνω από την λέξη Rejected μπορείτε να δείτε τον λόγο απόρριψης.
  • Απέτυχε: Μη σύνηθες πρόβλημα του συστήματος 1bank

2. Μπορώ να αποθηκεύσω τα στοιχεία συγκεκριμένης συναλλαγής για μελλοντική χρήση;

Η λειτουργία "Αποθήκευση Προτύπου" που εμφανίζεται σε κάθε μεταφορά / πληρωμή, σου επιτρέπει να αποθηκεύσεις μεταφορές / πληρωμές που διεξάγονται συχνά έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να ολοκληρώσεις την ίδια συναλλαγή στο μέλλον.

3. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα αποθηκευμένο πρότυπο;

Η λειτουργία "Χρήση Προτύπου" που εμφανίζεται σε κάθε μεταφορά / πληρωμή, σου επιτρέπει να φορτώσεις και να χρησιμοποιήσεις μια παλιά μεταφορά / πληρωμή που έχεις αποθηκεύσει ως πρότυπο. Όταν πατήσεις στο "Χρήση Προτύπου" μπορείς να δεiς όλα τα διαθέσιμα πρότυπα που έχεις φυλάξει.

4. Μπορώ να απομονώσω και να βλέπω μόνο συγκεκριμένες συναλλαγές του μενού;

Η επιλογή "Επιλογές Μενού" κάτω από το μενού "Ρυθμίσεις" σου επιτρέπει να επιλέξεις οθόνες / λειτουργίες που θα συμπεριλάβεις στην επιλογή "Το Μενού μου".

5. Πως μπορώ να βάλω σε σειρά προτεραιότητας τους λογαριασμούς μου;

Η επιλογή "Διαμόρφωση" κάτω από το μενού "Ρυθμίσεις", σου επιτρέπει να καθορίσεις τη σειρά με την οποία θα παρουσιάζονται οι λογαριασμοί στην επιλογή "Υπόλοιπα" κάτω από το μενού "Λογαριασμοί". Μπορείς επίσης να δώσεις φιλική ονομασία σε οποιοδήποτε λογαριασμό σου.

6. Μπορώ να θέσω κριτήρια για να έχω πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα; (Φιλτράρισμα)

Η επιλογή "Φιλτραρίσματος" που παρουσιάζεται σε όλες τις πληροφοριακές οθόνες, σου επιτρέπει να καταχωρήσεις κριτήρια στην έρευνα σου για να εκδώσεις πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα μπορείς να φιλτράρεις το όνομα πελάτη, το είδος του λογαριασμού, το είδος της συναλλαγής, το νόμισμα των λογαριασμών που θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα κλπ.

7. Μπορώ να αλλάξω το μέγεθος των γραμμάτων στην οθόνη μου;

Πάτησε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και (+) για να επιτευχθεί η μεγέθυνση των χαρακτήρων (γραμμάτων) της οθόνης σου. Πάτησε Ctrl και (–) για να επιτευχθεί η σμίκρυνση των χαρακτήρων της οθόνης σου.

8. Πως μπορώ να πάρω απόδειξη της συναλλαγής μου;

Πάτησε στον αριθμό αναφοράς της συναλλαγής που εμφανίζεται στην επιλογή "Κατάσταση Συναλλαγών" κάτω από το μενού "Λογαριασμοί" και θα δεις όλες τις λεπτομέρειες της συναλλαγής σε μορφή που μπορείς να τυπώσεις.

9. Έχω την δυνατότητα να εκτελέσω μελλοντικές μεταφορές και πληρωμές;

Το 1bank σου παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μελλοντικών μεταφορών / πληρωμών μέσω του Internet και Mobile Banking μας για τις ακόλουθες συναλλαγές:

 • Μεταφορά Mεταξύ Λογαριασμών μου
 • Μεταφορά σε Πελάτες Τράπεζας Κύπρου
 • Μεταφορά σε Τοπικές Τράπεζες
 • Εμβάσματα
 • Πληρωμές Οργανισμών / Εταιρειών
 • Δωρεές

Για τις πιο πάνω μεταφορές / πληρωμές η ημερομηνία εκτέλεσης μπορεί να είναι και μέχρι 6 μήνες από τη ημερομηνία καταχώρησης τους.

10. Μπορώ να διεξάγω μαζικές πληρωμές μέσω 1bank;

Το Internet Banking της 1bank σου δίνει τη δυνατότητα να φορτώσεις αρχείο για μαζικές πληρωμές. Η επιλογή αυτή σου επιτρέπει να διεξάγεις μεγάλο αριθμό μεταφορών / πληρωμών διαφόρων τύπων σε πολλούς δικαιούχους. Η λειτουργία βρίσκεται κάτω από τις Μεταφορές & Πληρωμές / Μαζικές Πληρωμές.