Πρότυπα

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία μιας μεταφοράς ως Πρότυπο, έτσι ώστε να μπορείτε να επαναλάβετε τη μεταφορά στο μέλλον χωρίς να χρειάζεται να καταχωρήσετε τις ίδιες πληροφορίες. Η χρήση Προτύπου υποστηρίζεται στις ακόλουθες συναλλαγές:

 • Μεταφορές μεταξύ Συνδεδεμένων Λογαριασμών
 • Μεταφορές σε Πελάτες της Τράπεζας Κύπρου
 • Μεταφορές σε Τοπικές Τράπεζες
 • Εμβάσματα
 • Πληρωμές Λογαριασμών Κοινής Ωφελείας
 • Πληρωμές Φορολογιών

Αποθήκευση Προτύπου

 • Καταχωρήστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συναλλαγή
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Προτύπου
 • Καταχωρήστε όνομα για το Πρότυπο και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση
 • To σύστημα επιστρέφει μήνυμα για επιτυχή αποθήκευση του Προτύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, διορθώστε και ξαναπροσπαθήστε

Φόρτωση ή Μεταβολή ενός Προτύπου

 • Επιλέξτε Φόρτωση Προτύπου για να χρησιμοποιήσετε ένα υφιστάμενο πρότυπο
 • Επιλέξτε το Πρότυπο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Φόρτωση. Τα πεδία της συναλλαγής θα συμπληρωθούν αυτόματα με τις αντίστοιχες πληροφορίες του Προτύπου
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε στοιχείο του Προτύπου, ακολουθήστε τα πιο πάνω βήματα και καταχωρήστε τα νέα στοιχεία, αφού φορτωθεί το Πρότυπο. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Προτύπου
 • Καταχωρήσετε νέο όνομα και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία

Διαγραφή Προτύπου

 • Επιλέξτε Φόρτωση Προτύπου
 • Επιλέξτε το Πρότυπο που επιθυμείτε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή