Διαχείριση Λογ./ Προσβάσεων Άλλων Τραπεζών > Σύνδεση / Διαχείριση Λογ. Άλλων Τραπεζών

Δυνατότητα Σύνδεσης και Διαχείρισης Λογ. Άλλων Τραπεζών.

Γενικές Πληροφορίες

  • Δείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους  λογαριασμούς σας άλλων Τράπεζων που έχετε συνδέσει στην συνδρομή σας στην 1bank
  • Συνδέστε λογαριασμούς Άλλων Τραπεζών για να μπορείτε να δείτε Χρήσιμες Πληροφορίες

Για τις υφιστάμενες συνδρομές

  • Δείτε τον λογαριασμό, το προϊόν λογαριασμού, την ονομασία και το νόμισμα του λογαριασμού, το υπόλοιπο και διαθέσιμο υπόλοιπο και την ημερομηνία και ώρα τους τελευταίας ενημέρωσης. Για ενημέρωση του υπολοίπου πατήστε το εικονίδιο .

 

Για τη σύνδεση λογαριασμών άλλων τραπεζών

  • Επιλέξτε Τράπεζα: Επιλέξτε την Τράπεζα με την οποία διατηρείτε λογαριασμούς και επιθυμείτε να τους συνδέσετε, από την λίστα επιλογών
  • Φιλική ονομασία συνδρομής: Καταχωρήστε την για εύκολη αναφορά
  • Ημερομηνία Λήξης: Καθορίστε την ημερομηνία λήξης της σύνδεσης (όπου απαιτείται)
  • Νέο: Κάντε κλικ στο Νέο
  • Όροι & Προϋποθέσεις: Αποδεχτείτε τους για να προχωρήσετε με τη διαδικασία
  • Ολοκληρώστε τη διαδικασία σύνδεσης των λογαριασμών