Διαχείριση Κάρτας / PIN

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να αιτηθείτε την ενεργοποίηση, αντικατάσταση κάρτας ή να δείτε το PIN κάρτας.

Γενικές Πληροφορίες

 • Η ενεργοποίηση είναι διαθέσιμη σε συνδρομές ιδιώτη μόνο, για όλες τις κάρτες του συδρομητή οι οποίες χρειάζονται ενεργοποίηση  πριν τη χρήση τους. Μέσω συνδρομής ιδιώτη, ο συνδρομητής μπορεί να ενεργοποιήσει και εταιρική κάρτα, νοουμένου ότι είναι ο κάτοχος της κάρτας/  H ενεργοποίηση κάρτας είναι διαθέσιμη για νέες κάρτες (εξαιρούνται κάρτες Prepaid και Internet Cards). H ενεργοποίηση δεν ισχύει για ανανέωση ή αντικατάσταση καρτών.  
 • H αντικατάσταση κάρτας είναι διαθέσιμη για:
  • Κάρτες του χρήστη που είναι σε ισχύ
  • Κάρτες χωρίς καθυστερήσεις (πιστωτικές κάρτες)
 • Αντικατάσταση Κάρτας Λόγω Πρόωρης Ανανέωσης – Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για κάρτες με ημερομηνία λήξης εντός των επόμενων 3 μηνών
 • Η αντικατάσταση κάρτας προσφέρεται δωρεάν
 • Η νέα κάρτα θα σταλεί ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που διατηρεί η Τράπεζα ή στο κατάστημά σας, σε περίπτωση που οι κάρτες σας παραλαμβάνονται πάντα μέσω του καταστήματός σας 
 • Μπορείτε τώρα μέσω της εφαρμογής Mobile App να δείτε το PIN της κάρτας σας άμεσα και χωρίς χρέωση, επιλέγοντας  «Κάρτες» και ακολούθως «Προβολή PΙΝ». 

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση: 

Διαδικασία αντικατάστασης κάρτας

 • Ενέργεια: Επιλέξτε Aντικατάσταση Kάρτας
 • Λόγος: Επιλέξτε αν επιθυμείτε πρόωρη ανανέωση ή αντικατάσταση λόγω φθοράς της κάρτας
 • Κάρτα: Επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες κάρτες
 • Καταχώρηση:  Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Διαδικασία  PIN

 • Μπορείτε τώρα μέσω της εφαρμογής Mobile App να δείτε το PIN της κάρτας σας άμεσα και χωρίς χρέωση, επιλέγοντας  «Κάρτες» και ακολούθως «Προβολή PΙΝ». 

Διαδικασία ενεργοποίησης κάρτας

 • Ενέργεια: Επιλέξτε Eνεργοποίηση Κάρτας
 • Κάρτα: Επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες κάρτες
 • Καταχώρηση:  Κάντε κλικ για την καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για την επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

> Επιστροφή στις Κάρτες
Αρχική