Πάγιες Εντολές Μεταφοράς - Νέα Εντολή

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να καταχωρήσετε νέα πάγια εντολή μεταφοράς (Standing Order) με δικαιούχο είτε στη Τράπεζα Κύπρου ή σε οποιαδήποτε 'Αλλη Τράπεζα (SEPA).

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε το λογαριασμό που θα χρεώνεται
 • Είδος Τραπεζικής Εντολής: Επιλέξτε αν η εντολή αφορά πίστωση δικαιούχου της Τράπεζας Κύπρου ή δικαιούχο Άλλης Τράπεζας
 • ΙΒΑΝ Δικαιούχου: Καταχωρήστε το ΙΒΑΝ του δικαιούχου της συναλλαγής, χωρίς κενά. Το όνομα της Τράπεζας στην οποία διατηρείται ο λογαριασμός δικαιούχου / IBAN θα παρουσιαστεί αυτόματα.
 • Τράπεζα: Η επιλογή αυτή εμφανίζεται στις περιπτώσεις που το Είδος Τραπεζικής Εντολής αφορά Μεταφορά σε ΆλληΤράπεζα (SEPA).
 • Συχνότητα: Επιλέξτε πόσο συχνά επιθυμείτε να γίνετε η μεταφορά χρημάτων π.χ Κάθε Μήνα
 • Ημερομηνία Έναρξης: Καταχωρήστε την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμείτε να γίνει η πρώτη μεταφορά
 • Περιγραφή: Προαιρετικό πεδίο. Καταχωρήστε λεπτομέρειες μεταφοράς π.χ Rent
 • Όνομα Δικαιούχου: Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται στις περιπτώσεις που το Είδος Τραπεζικής Εντολής αφορά Μεταφορά σε Τοπική Τράπεζα. Καταχωρήστε το όνομα του δικαιούχου
 • Ποσό: Καταχωρήστε το ποσό (μόνο Ευρώ)
 • Αρχικό Ποσό: Προαιρετικό πεδίο. Καταχωρήστε σε περίπτωση που το  ποσό της πρώτης μεταφοράς διαφέρει από το ποσό της πάγιας εντολής μεταφοράς
 • Τελικό Ποσό: Προαιρετικό πεδίο. Καταχωρήστε σε περίπτωση που το  ποσό της τελευταίας μεταφοράς διαφέρει από το ποσό της πάγια εντολής
 • Ημερομηνία Τελευταίας Πληρωμής: Καταχωρήστε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η τελευταία μεταφορά . Η ημέρα του μήνα της τελευταίας πληρωμής πρέπει να είναι ίδια με εκείνη της ημερομηνίας έναρξης π.χ. ημερομηνία έναρξης 05/02/2015, ημερομηνία τελευταίας πληρωμής: 05/06/2044
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική