Πάγιες Εντολές Μεταφοράς - Πληροφορίες

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να διαχειριστείτε τις υφιστάμενες Πάγιες Εντολές Μεταφοράς σας.  Εκτός από πρόσβαση στις πληροφορίες των εντολών, έχετε πρόσβαση να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε μια Πάγια Εντολή.

 

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση 

 • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε το λογαριασμό που χρεώνεται για τις εντολές
 • Αριθμός Εντολής: Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εντολή

Μεταβολή Εντολής

Κάντε κλικ στο κουμπί Μεταβολή για να αλλάξετε τα στοιχεία της εντολής:

 • Λογαριασμός Δικαιούχου: Καταχωρήστε το νέο αριθμό δικαιούχου
 • Περιγραφή: Προαιρετικό πεδίο. Καταχωρήστε νέα περιγραφή π.χ. Rent
 • Ποσό: Καταχωρήστε το νέο ποσό της μεταφοράς (μόνο Ευρώ)
 • Αρχικό Ποσό : Προαιρετικό πεδίο.Καταχωρήστε σε περίπτωση που το  ποσό της πρώτης μεταφοράς διαφέρει από το ποσό των επόμενων εκτελέσεων της πάγιας εντολής μεταφοράς
 • Τελικό Ποσό: Προαιρετικό πεδίο.Καταχωρήστε σε περίπτωση που το  ποσό της τελευταίας μεταφοράς διαφέρει από το ποσό της πάγια εντολής
 • Ημερομηνία Τελευταίας Πληρωμής: Καταχωρήστε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η τελευταία μεταφορά . Η ημέρα του μήνα της τελευταίας πληρωμής, πρέπει να είναι ίδια με εκείνη της ημερομηνίας έναρξης π.χ. ημερομηνία έναρξης 05/02/2015, ημερομηνία τελευταίας πληρωμής: 05/06/2025
 • Πίσω στη Λίστα: Κάντε κλικ, για να μεταφερθείτε πίσω στις πληροφορίες των εντολών, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Διαγραφή Εντολής

 Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή για να ακυρώσετε μια Πάγια Εντολή Μεταφοράς

 • Επιστροφή: Κάντε κλικ για να μεταφερθείτε πίσω στις πληροφορίες των εντολών, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική