Πάγιες Εντολές Πληρωμής - Πληροφορίες

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να διαχειριστείτε τις υφιστάμενες Πάγιες Εντολές Πληρωμής σας, ενώ για τις Πάγιες Εντολές Πληρωμής πιστωτικών καρτών, εκτός από πρόσβαση στις πληροφορίες, να παρέχεται η δυνατότητα για τροποποίηση ή διαγραφή.

 

Σημαντικές πληροφορίες

 • Για τις εντολές που αφορούν εξόφληση Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, θα πρέπει να αποταθείτε στον εκάστοτε Οργανισμό για διευθέτηση των αλλαγών
 • Η μεταβολή εντολής είναι διαθέσιμη μόνο για εντολές εξόφλησης πιστωτικών καρτών. Οποιεσδήποτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσης της επόμενης κατάστασης λογαριασμού της κάρτας και όχι την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η αλλαγή
 • Η διαγραφή εντολής είναι διαθέσιμη μόνο για εντολές εξόφλησης πιστωτικών καρτών. Οποιεσδήποτε διαγραφές εντολών τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσης της επόμενης κατάστασης λογαριασμού της κάρτας και όχι την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η διαγραφή

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση 

 • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε το λογαριασμό που χρεώνεται για τις εντολές
 • Αριθμός Εντολής: Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εντολή

Μεταβολή Εντολής

Κάντε κλικ στο Μεταβολή για να αλλάξετε τα στοιχεία της εντολής:

 • Μηνιαία Δόση: Μπορείτε να αλλάξετε τη μηνιαία δόση από Πλήρης Εξόφληση (ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό) σε Ελάχιστη Καταβολή (ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό του οφειλόμενου ποσού) και αντίστροφα
 • Κατάσταση Εντολής: Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση μιας πληρωμής από Ενεργή (Active) σε Ανενεργή (Suspended) και αντίστροφα
 • Πίσω στη Λίστα: Κάντε κλικ για να μεταφερθείτε πίσω στις πληροφορίες των εντολών, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να καταχωρηθούν οι αλλαγές
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης, όπου φαίνεται η κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

Διαγραφή Εντολής

 Κάντε κλικ στο Διαγραφή για να ακυρώσετε μια Πάγια Εντολή Πληρωμής

 • Επιστροφή: Κάντε κλικ για να μεταφερθείτε πίσω στις πληροφορίες των εντολών, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή
 • Kωδικό Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης, όπου φαίνεται η κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική