Πληρωμές Οργανισμών/Εταιρειών - Λογ. Κοινής Ωφελείας

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να εξοφλήσετε λογαριασμό κοινής ωφελείας προκαθορισμένων οργανισμών.

Γενικές Πληροφορίες

 • Η αποδοχή της συναλλαγής εναπόκειται στους όρους και κανονισμούς του κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας
 • Μερικοί Οργανισμοί αποδέχονται πληρωμές μέχρι τις 17:30 της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής
 • Η ολοκλήρωση της πληρωμής, γίνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών
 • Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων (templates) για μελλοντική χρήση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση προτύπων εδώ

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε ανάλογα
 • Οργανισμός Κοινής Ωφελείας: Επιλέξτε ανάλογα
 • Ημερομηνία Εκτέλεσης:  Κάντε κλικ στο εικονίδιο ημερολόγιο   για να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική) μέχρι 6 μήνες μπροστά. Σε περίπτωση που επιλέξετε ημερομηνία που δεν είναι εργάσιμη ημέρα (αργία ή Σαββατοκύριακο), η συναλλαγή θα διεκπεραιωθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα  και η συναλλαγή θα εμφανίζεται με Κατάσταση Εκκρεμεί (Μελλοντική Εκτέλεση)
 • Εμφανίζονται επιπρόσθετα πεδία, ανάλογα με την επιλογή σας. Καταχωρήστε τις απαραίτητες  πληροφορίες για εξόφληση του λογαριασμού κοινής ωφελείας, όπως αυτές αναγράφονται στο τιμολόγιο που αποστέλλεται από τον αντίστοιχο Οργανισμό (π.χ. Α.Η.Κ.). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε δείγματα των τιμολογίων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Δεν επιτρέπεται η μερική εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.
 • Προσθήκη Πληρωμής: Κάντε κλικ στο κουμπί για να καταχωρήσετε και άλλη πληρωμή προς τον ίδιο οργανισμό
 • Αφαίρεση Πληρωμής: Επιλέξτε την πληρωμή που επιθυμείτε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ στο κουμπί για να προχωρήσετε στην οθόνη επιβεβαίωσης. Αφού ελέγξετε ότι τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει είναι σωστά, κάντε κλικ στο κουμπί Επιβεβαίωση για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή
 • Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης, όπου φαίνεται η κατάσταση της συναλλαγής
 • Κάντε κλικ στον Αριθμό Συναλλαγής που επιστρέφει το σύστημα για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική