Μεταφορές & Πληρωμές - Μεταφορές σε Πελάτες Τράπεζας Κύπρου

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να μεταφέρετε οποιοδήποτε ποσό σε λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).

Σημαντικές πληροφορίες

 • Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων (templates) για μελλοντική χρήση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση προτύπων εδώ
 • Για σκοπούς επιβεβαίωσης, το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού εμφανίζεται πριν από την επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό που χρεώνεται ή ξεπερνιούνται τα καθημερινά Όρια Μεταφοράς, το σύστημα επιστρέφει σχετικό μήνυμα. Αν επιθυμείτε να σταλεί η μεταφορά για διεκπεραίωση στο κατάστημα εξυπηρέτησης σας, νοουμένου ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό, κάντε κλικ στο κουμπί Επιβεβαίωση. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται οι χρεώσεις της Τράπεζας (όπου απαιτείται) και όχι οι μειωμένες χρεώσεις της 1bank 

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση 

 • Επιλογή Λογαριασμού (Εντολέα): Επιλέξτε ανάλογα
 • Αριθμός Λογαριασμού/ΙΒΑΝ: Καταχωρήστε τον αριθμό λογαριασμού ή το ΙΒΑΝ του δικαιούχου της συναλλαγής, χωρίς κενά
 • Ποσό: Καταχωρήστε το ποσό και επιλέξτε το νόμισμα της συναλλαγής
 • Έξοδα (αν υπάρχουν) από: Επιλέξτε αν επιθυμείτε, τα έξοδα που πιθανόν να υπάρχουν για τη συναλλαγή να αφαιρεθούν από το Λογαριασμό Εντολέα (του λογαριασμού που χρεώνεται) ή από το Λογαριασμό Δικαιούχου. Σε περίπτωση που επιλέξετε το Λογαριασμό Δικαιούχου, ο δικαιούχος θα πιστωθεί με το ποσό της συναλλαγής που καταχωρήσατε πλην του ποσού των εξόδων.
 • Ημερομηνία Εκτέλεσης: Κάντε κλικ στο εικονίδιο ημερολόγιο  για να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική) μέχρι 6 μήνες μπροστά.  
 • Λεπτομέρειες Μεταφοράς: Καταχωρήστε την περιγραφή για τη μεταφορά π.χ.December Rent. Η περιγραφή θα εμφανίζεται στην Κατάσταση Κίνησης (Statement) των δύο λογαριασμών που επηρεάζονται από τη συναλλαγή
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική