Μεταφορές & Πληρωμές - Μεταφορές Μεταξύ Συνδεδεμένων Λογαριασμών

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να μεταφέρετε οποιοδήποτε ποσό μεταξύ των λογαριασμών που είναι συνδεδεμένοι στη συνδρομή (δικοί σας ή τρίτων προσώπων τα οποία σας έχουν εξουσιοδοτήσει).

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων (templates) για μελλοντική χρήση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση προτύπων εδώ
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό που χρεώνεται ή ξεπερνιούνται τα καθημερινά Όρια Μεταφοράς, το σύστημα επιστρέφει σχετικό μήνυμα. Αν επιθυμείτε να σταλεί η μεταφορά για διεκπεραίωση στο κατάστημα εξυπηρέτησης σας, νοουμένου ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό, κάντε κλικ στο κουμπί Επιβεβαίωση. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται οι χρεώσεις της Τράπεζας (όπου απαιτείται) και όχι οι μειωμένες χρεώσεις της 1bank 

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Επιλογή Λογαριασμού (Εντολέα): Επιλέξτε ανάλογα
 • Επιλογή Λογαριασμού (Δικαιούχου): Επιλέξτε το λογαριασμό που επιθυμείτε να πιστωθεί
 • Ποσό: Καταχωρήστε το ποσό της συναλλαγής και επιλέξτε το νόμισμα της συναλλαγής
 • Ημερομηνία Εκτέλεσης:  Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ημερολόγιο  για να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημερομηνία (τρέχουσα ή μελλοντική), μέχρι 6 μήνες μπροστά.  
 • Λεπτομέρειες Μεταφοράς (προαιρετικό πεδίο):  Χρησιμοποιήστε σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταχωρήσετε περιγραφή για τη μεταφορά π.χ.Transfertocurrentaccount. Η περιγραφή θα εμφανίζεται στην Κατάσταση Κίνησης (Statement) των δύο λογαριασμών που επηρεάζονται από τη συναλαγή
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική